Read more" />
베트남 부동산 투자, 어디가 좋을까

베트남 부동산 투자, 어디가 좋을까?

이제 베트남 부동산 투자는 전 세계적인 트렌드가 됐다. 세계적인 다국적 회계컨설팅 기업인 PwC(Pricewaterhouse Coopers)가 발표한 2018년 아태지역 대표 도시들의 부동산 투자 및 개발 시장에 대한 전망에서 호치민시는 각각 5위와 2위를 차지했다. 이는 베트남 부동산 시장이 더 이상 변방이 아니라 시장을 선도하는 주류로 편입될 수 있는 가능성을 시사하는 것이다.

베트남에 관심이 있는 외국인 투자자들의 가장 큰 고민은 ‘베트남의 수도 하노이에 투자를 할 것인가, 경제의 중심지 호치민에 투자를 할 것인가’다. 베트남 투자에 앞서 호치민과 하노이 부동산 시장의 객관적인 지표를 잘 살펴보는 것이 좋다.

지난해 하노이에선 3만 5059가구(91개 프로젝트)가 공급됐다. 전년대비 16%나 증가한 수준이다. 주택 등급을 4개로 나누었을 때 럭셔리 프로젝트 (3500$ 이상/sqm)의 경우 전년대비 98% 감소했고, 하이엔드 프로젝트(1500~3500$/sqm)도 23%나 공급량이 줄었다. 하지만 미들엔드 프로젝트 (800~1500$/sqm)의 경우 전년대비 36% 물량이 급증했으며, 어포더블 프로젝트(800$ 이하/sqm)는 48%나 폭증했다.


하노이 부동산 거래량도 비슷한 추이를 보였다. 럭셔리&하이엔드 프로젝트의 경우 전년대비 16~67% 감소했고, 미들엔드와 어포더블 프로젝트는 증가세를 보였다. 공급량은 크게 줄었지만 거래량은 소폭 증가했던 것으로 풀이된다.

지역별로 살펴보면, 지하철 2A(2018년 완공 예정)와 3호선(2020년 완공 예정)이 통과하는 꺼우자이(Cầu Giấy) 지역과, 탄 수언(Thanh Xuân) 지역의 분양가 상승이 눈에 띈다.

 

 

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 http://budongsan.com.vn