Read more" />

빈 시티 자럼 (Vin City Gia Lam)

빈그룹에서 하노이 동남쪽에 시행하는 빈시티 자럼은 하노이 신흥 중산층을 위한 신도시 개념의 대규모 주거단지이다. 외국인 투자자들에게는 선별적인 투자의 관점이 필요하며 단기 투자 보다는 장기적인 소액 투자 목적에 맞는 프로젝트이다. 임대수익을 보기에는 그다지 큰 메리트가 있지는 않다.

위치 하노이 홍강 동쪽 국도 5A와 5B 사이
시행사 및 프로젝트 명 빈그룹, 빈시티 아테나(Vincity Athena)& 빈홈 라군(Vinhome Lagoon)
프로젝트 규모 전체 420ha(여의도 면적의 1.5배에 가까움)

아파트 72개동, 빌라 2,200세대

예상 분양가 아테나 아파트: m2당 2,000~3,500만동

빈홈 라군 빌라: m2당 5,500`6,500만동

빈시티 아테나 분양 평형 1룸: 35~45m2

2룸: 66, 69, 70m2

3룸: 80, 86, 90, 102m2

빈홈 라군 분양 평형 타운하우스: 90~130m2

가든 타운하우스: 168m2

소형 빌라: 180~250m2

단독 빌라: 250~450m2

상가주택: 170~300m2

인테리어 상태 아파트 풀 인테리어, 빌라 인테리어 없음
단지내 인프라  빈 대학교, 빈 스쿨, 빈맥 국제병원, 빈마트,실내골프,실내 수영장, 짐, 50ha 호수 공원과 강 등등.
프로젝트 착공~완공 2018년 7월~2020년 초반
분양 시작 2018년 8월
판매 대상 신흥 중산층 및 박닌, 박장, 흥옌, 하이증 주변 공단 근무자.

국내 외 부동산 소액 투자자.

입지 여건 +호안끼엠 등 구시가지와 가까운 위치

+하노이 롱비엔빈홈 리버사이드, 이온몰, 국제학교, 빈스쿨, 빈대학 근접

+박닌,박장,흥옌,하이증,하이퐁 공단지역 접근성 좋음

+롱비엔 컨트리클럽, 에코파크 컨트리 클럽 인접

+하노이 전철 메트로 1호선, 8호선 예정지.

 

*1룸

빈 시티 자럼 (Vin City Gia Lam)

*2룸

빈 시티 자럼 (Vin City Gia Lam)

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 http://budongsan.com.vn