Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
산업훈장 취소 국민청원 건설사 회장, 사과·하자보수 약속 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

산업훈장 취소 국민청원 건설사 회장, 사과·하자보수 약속

부실시공과 공사지연으로 입주예정자들부터 금탑산업훈장 취소 국민청원 민원까지 발생한 경남 진주 대경종합건설 이윤우 회장이 20일 고개 숙여 사과했다.

이 회장은 이날 진주시의회에서 열린 건설사·입주예정자협의회·진주시·시의회 4자 회담에서 “이하노이부동산 베트남부동산 하노이아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산시세 골든팰리스 분양시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트시세 city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars자리를 통해 먼저 큰 불편을 겪는 입주예정자들에게 진심으로 사과를 드린다”고 밝혔다.

그는 “책임지고 최선을 다해서 조속히 하자 보수를 하겠다”며 “입주 지연에 따른 보상 등 입주예정자들의 불편이 없도록 최대한 노력하겠다”고 약속했다.

입주예정자협의회 측은 “정해진 날 입주를 못 하고 이런 자리에서 만나게 돼 유감”이라며 “진정성 있는 자세로 입주예정자들의 정신적·물질적 피해 보상을 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매매 센터 건물 아파트매매 인도차이나 디티월세 상가a Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen CitySplendora Homecity home 성의있게 해달라”고 촉구했다.
3기 신도시 니즈 투표…경기도민 “공공임대아파트 공급” 1위

이 회장이 입주예정자협의회와 면담 자리에서 공개 사과를 한 것은 처음이다.

이 회장이 대표인 건설사는 진주시 정촌면에 1천465가구 아파트를 지었는데 1, 2차 사전점검에서 미시공, 지하주차장 누수, 가구 내 창틀·창문 하자 등 곳곳이 부실시공에다 하자 보수가 제대로 안 돼 지적을 받았다.

입주예정자들은 시공사의 부실시공과 보수 지연으로 당초 지난달 30일이던 입주 개시일에 입주하지 못해 한겨울 원룸을 전전하는 등 가족과 함께 큰 불편을 겪고 있다.

특히 분노한 이 아파트 입주예정자들은 이 회사 이 회장이 지난해 받은 금탑산업훈장을 취소해 달라는 청와대 국민청원을 신청, 서명을 받고 있다.

이 회장은 대통령 자문기구인 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트분양 아파트분양정보 부동산전망 서울 분양정보 한국 임대아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산실거래가 분양시 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nh민주평화통일자문회의 운영위원을 비롯해 법무부 법사랑위원 진주지역 고문을 맡고 있다.

아파트 입주예정자 50여명은 이날 4자 회담이 열리는 시의회에 대기하다 이 회장이 청사에 들어오자 “ 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아가든 골드마크시티 에코그린시티 그린스 Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1,당장 부실시공 아파트 하자 보수하라. 한겨울에 이게 뭐냐”며 거칠게 항의하기도 했다.

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn