Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
‘가을 이사철’ 앞둔 부동산 시장..집값 어떻게 될까 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

‘가을 이사철’ 앞둔 부동산 시장..집값 어떻게 될까

<앵커>

추석 연휴가 끝나고 이제 본격적인 가을 이사철이 시작됩니다.지난 9·13 대책과 연휴 직전 공급 대책 발표 이후 집값이 어떻게 움직일지,하노이부동산 베트남부동산 하노이아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산시세 골든팰리스 분양시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린  Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars

이 강 기자가 전문가들을 만나봤습니다.

<기자>

정부가 잇따라 부동산 대책을 발표하면서 과열 분위기는 진정되는 양상입니다.

[박원갑/KB국민은행 부동산수석전문위원 : 세금이나 대출 규제책에 이어서 공급 대책까지 나왔기 때문에 주택 시장은 일단 숨고르기 양상이 이뤄질 것으로…(예상됩니다.)]

한동안 서울 등 수도권 집값은 안정적일 거라는 얘기입니다.

다만 공급 대책이 예상보다 미흡해 장담할 수 없다는 지적도 있습니다.

[이창무/한양대 도시공학과 교수 : 공급 계획이 좀 더 명확하게 제시됐다고 그러면 효과를 낼 수 있을지 모르겠는데 너무 불확실한 그림을 제시한 상황이라서 조금 불안한 측면이…(있습니다.)]

정부가 구체적으로 밝히지 않은 3기 신도시의 구체적인 입지와 규모, 서울 강남권 그린벨트 해제 여부에 따라 스카이레이크 미딩송다 아파트시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매매 센터 건물 아파트매매  Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen CitySplendora시장이 다시 한번 출렁일 수 있다는 겁니다.

기존 주택 가격이 한동안 안정세를 띄겠지만 4분기 신규 분양 시장은 수도권을 중심으로 과열될 가능성도 배제할 수 없습니다.

정부 대책 이후로 일정이 미뤄져 4분기에 수도권에서만 6만 8천 가구의 분양이 이뤄지는데, 9·13 대책으로 11월부터 추첨제 청약에서도 무주택자 선정 비율이 높아져 1주택자들이 다음 달 청약에 몰릴 수 있기 때문입니다.

전반적으로 안정세를 보이고 있는 전셋값도 우려의 불씨는 있습니다.

정부 규제로 매매 수요가 전세로 돌아서고인도차이나 디티월세 상가매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트분양 아파트분양정보 부동산전망 서울 분양정보 한국 임대아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산실거래가 분양시작 , 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong 청약 대기 수요가 더해지면 수도권을 중심으로 안정세가 흔들릴 수 있다고 전문가들은 내다봤습니다.

[헤럴드경제=박일한 기자]청약통장 가입자 수가 2400만명을 돌파했다. 매매시장에서 집값이 빠르게 오르자 상대적으로 저렴한 분양시장으로 눈을 돌린 이들이 늘어난 것으로 풀이된다.

27일 금융결제원에 따르면 8월 말 기준 전국의 청약통장(주택청약종합저축, 청약예금·탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아가든 골드마크시티 에코그린시티 그린스타 하노이베스트부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1부금, 청약저축) 가입자 수는 총 2406만3705명이다. 2016년 1월 처음으로 2000만명을 돌파한 후 2년 7개월 사이 약 400만명이 새로 청약통장에 가입한 것이다.

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn