Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
강남불패 넘어 ‘서울불패’.. 평당 1억 아파트 나왔다 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

강남불패 넘어 ‘서울불패’.. 평당 1억 아파트 나왔다

강남에서는 지난주 3.3㎡당 1억원 시대가 열렸다. 서초구 반포동 아크로리버파크 전용 59㎡(24평형)가 24억5000만원에 팔린 것이다. 1월만 해도 18억7000만원이었다. 하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나  Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberryapartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale category budongsan imperia garden goldmark city green stars 

서울 아파트값이 강남·강북을 가리지 않고 불붙고 있다. ‘집값을 잡겠다’는 정부 약속을 믿고 기다리던 실수요자들마저 집값 상승세에 겁먹고 뒤늦게 ‘묻지 마 매수(買收)’ 대열에 뛰어든 결과라는 분석이다. 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세  My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake노무현 정부 때 강남 투자를 부추겼던 ‘강남 불패(不敗)론’이 요즘은 ‘서울 아파트를 사두면 무조건 돈이 된다’는 ‘서울 불패론’으로 되살아나면서 지방 수요까지 서울로 대거 몰리고 있다.

“물건도 안 보고 산다”… 불안감이 집값 끌어올려

서울 집값은 전방위 급등세다. 26일 KB국민은행에 따르면 20일 기준 서울의 아파트 매매가는 전주 대비 0.72% 올랐다. 해당 통계 집계를 시작한 2008년 4월 이후 가장 높다. 용산구가 1주일 만에 1.72% 올랐고 영등포구 1.36%, 서초구 1.08%, 구로구 1.05% 등 강남·강북이 따로 없었다. 서울 노원구 중계동 중개업소에는 “매물만 나오면 사겠다”는 대기자 명단까지 생겨났다. 동산 매매 센터 건물 아파트 매매 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam직장인 김모(33)씨는 “원하는 아파트가 매물로 나왔는데, 직접 가볼 시간이 없어 딱 한나절 고민하다가 밤늦게 ‘일단 가계약금 넣겠다’고 문자메시지를 보냈더니 ‘이미 다른 분이 안 보고 계약했다’는 답장이 오더라”며 “며칠째 속상하다”고 말했다.

박원갑 KB국민은행 전문위원은 “고소득 전문직들마저 ‘이러다가 좋은 집을 살 수 없을지 모른다’는 불안감과 공포에 휩싸여 집주인이 부르는 대로 돈을 지불한다”고 말했다. 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac 지난달 강남구 삼성동 전용면적 31㎡(14평) 아파트를 8억7000만원에 사들여 1개월 만에 호가 기준 1억3000만원을 벌게 된 대기업 연구원 김모(42)씨는 “기분이 나쁜 건 아닌데, 월급이 허무하다”고 했다.

계약 파기도 속출한다. 마포구에서는 집주인이 13억8000만원에 팔기로 했던 래미안푸르지오 아파트 계약을 깨는 과정에서 가(假)계약금 5000만원을 두 배로 돌려줘야 하느냐 마느냐로 매수인과 싸움이 붙었다.

지방 수요도 몰리고 있다. 서울 이외 지역에 살던 사람이 서울 아파트를 산 비중은 2016년 7월 16.2%에서 올해 7월 18.7%로 올라갔고, 강남구에서는 같은 기간 21.6→25.7%로 급등했다. 서울은 집값이 급등세이지만 올해 지방 시·군 집값은 단 한 주(週)도 빠짐없이 마이너스(-)를 기록 중이다.

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn