Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
고양시 원흥역 1층 카페 상가 등 10건 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

고양시 원흥역 1층 카페 상가 등 10건

서울 마포구 홍대 중심상권 코너 근생 빌딩=대지 300㎡, 연면적 900㎡의 신축급 전층 근린생활시설 건물. 수익률 5% 중반. 급매가 83억원. (02)512-8846 강남 원빌딩 오동협 하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry Goldmark City apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale budongsan imperia garden goldmark city green stars경기 고양시 원흥역 1층 카페 상가=초역세권 유동인구 풍부한 입지 1층 중심 출입구 점포 116.4㎡. 4만가구 배후. 이케아·신세계 스타필드 인근. 보증금 1억1000만원, 월 595만원. 실투자 2억8000만원, 연 수익률 14%. 신탁사 2년간 임대수익 보장 약정. 13억원. 1522-4958

◆경북 구미시 대단지 아파트 입구 편의점 상가주택=대지 300㎡, 연면적 610㎡. 원·투·스리룸 총 11가구. 1층 편의점, 2층 종합학원 3~4층. 실투자 1억8000만원, 월 456만원. 분양 빈홈 시푸차 전쥐흥 유로윈도 디케피탈 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho 공실 염려 적음. 현지 책임 관리. 시세 차익 기대. 010-3023-8500 인동 중앙공인 김금진

◆경기 광교신도시 단지 내 상가=아파트 단지 내 1층 점포 35㎡(전용). 보증금 3000만원, 월 160만원에 슈퍼마켓으로 임대 중. 융자 1억6000만원, 스카이레이크 미딩송다 팜흥 팜훙 로열시티 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트  Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong 실투자 1억7000만원. 공실 염려 적고 소액 투자용 적합. 수익률 8%. 3억6000만원. 010-5704-7300 광교미래공인 안진석

◆충남 홍성군 검찰청·법원·공원 앞 신축 다가구=대지 288㎡, 연면적 502㎡. 주인가구 포함 9가구. 엘리베이터 설치. 융자 3억9000만원, 보증금 2억9800만원, 실투자 1억6200만원에 타임시티 에고그린디티 쭝화프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 다낭시 바딘구 센터 건물  Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh 월 309만원(연 수익률 14.44%). 임대 완료. 8억5000만원. 010-6815-8900 천안 효자부동산 김진성

◆경기 평택시 소사벌지구 신축 상가주택=대지 240㎡, 연면적 431㎡의 4층 건물. 1층 상가, 2~4층 5가구(주인 입주 가능). 엘리베이터 설치. 융자 5억5000만원(연 3.5%), 박뜰롐구 디티꺼우여이구 복합 쭝화동 사업 하동구 지역 하이바쯩구 서울 환끼엠구 한국 남뜰롐구 타워 메찌동 Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City 실투자 5억6000만원, 보증금 4억3500만원, 월 502만원(이자 공제 전). 15억5000만원. 주인 직거래. 010-4443-7889

◆서울 서초구 수익형 상가 빌딩=대지 410㎡, 연면적 2100㎡의 8층 건물. 엘리베이터 1기. 주차 15대. 보증금 2억6000만원, 월 2700만원에 유명 상가 및 학원, 사무실로 구성. 유동인구 빌딩미딩동 뉴타운 떠이호구 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina 풍부하고 입지 및 수익·안정성·환금성 우수. 연 수익률 6%대. 시세 이하 급매. 54억원. (02)598-9799 서초 지앤지 정성희

◆경기 광교신도시 역세권 프랜차이즈 대기업 직영점 상가=신분당선 광교역세권 아파트 밀집지역 대로변 중심 상업지 1층 출입구 코너 점포 201㎡. 보증금 8000만원, 월 680만원(VAT 별도). 2년마다 작업장 하이퐁시 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타Binh Xuyen임대료 5% 인상. 융자 9억원, 실투자 8억7000만원. 수익률 6.5%. 18억5000만원. 010-5305-9797 수지 동문114 이창수

◆경기 별내신도시 피부과 병원 상가= 별내동 상가 2층 점포 350㎡. 보증금 1억5000만원, 월 600만원에 유명 피부과로 임대 중. 융자 7억원, 실투자 4억원. 수익률 9%대. 13억5000만원. (02)556-1931 강남 소망공인 송희숙

◆경기 김포 신도시 구래동 본사 직영 편의점 상가=대단지 아파트 정문 앞 대로변 1층 출입구 점포 85㎡. 보증금 6000만원, 월 330만원에 5년 장기 계약. 융자 3억8000만원, 실투자 3억2000만원. 매가 7억6000만원. (02)575-2244 강남 하나공인 이재호

하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 전쥐흥 유로윈도 디케피탈 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 팜흥 팜훙 로열시티 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 다낭시 바딘구 센터 건물 박뜰롐구 디티꺼우여이구 복합 쭝화동 사업 하동구 지역 하이바쯩구 서울 환끼엠구 한국 남뜰롐구 타워 메찌동 빌딩미딩동 뉴타운 떠이호구 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 하이퐁시 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry Goldmark City apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale budongsan imperia garden goldmark city green stars

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn