Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
공공임대 예비입주자 제도를 아세요? – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

공공임대 예비입주자 제도를 아세요?

A씨는 10년 전 청약한 판교신도시의 공공임대아파트 덕분에 함박웃음을 짓고 있다. 첫 입주 때는 순번이 돌아오지 않았지만 시간이 지나 무주택 요건을 갖추지 못한 세입자가 퇴거하며 예비물량이 나온 것이다. A씨는 공공임대아파트 입주는 물론 베트남 부동산 분양전환을 받아 시세차익도 기대하고 있다.

공공임대아파트의 예비입주자 제도는 자격요건을 갖췄지만 일반공급에서 떨어진 청약자들을 위해 선착순 신청자보다 우선적으로 당첨 기회를 제공한다. 이를 ‘예비당첨자’라고 한다.

일반적으로 아파트 분양 시 세대 수보다 청약자 수가 많아도 잔여물량이 발생한다. 비선호 동호수 당첨자의 계약 포기와 청약자격을 갖추지 못한 부적격자의 당첨이 취소되기 공장 때문이다. 이렇게 발생한 잔여물량은 미리 할당된 예비당첨자에게 순번에 따라 나눠준다.

예비입주자 물량은 주택공급에 관한 규칙에 따라 입주자 모집공고를 내는 사업장에 한해 일반공급 주택의 20% 이상을 책정한다. 다만 입주자를 모집한 결과 신청자 수가 일반공급 주택 수의 120% 미만인 경우에는 그렇지 않다. 청약경쟁률이 높은 인기 단지일수록 하노이 아파트 예비입주자를 위한 물량이 발생한다.

예비입주자에 대한 당첨자 선정 방식은 사업 유형에 따라 다르다. 공공임대아파트는 순차적으로 순위가 돌아가거나 가점제 방식으로 선정한다. A씨의 사례처럼 임대기간 동안 공실이 발생하면 무주택 자격요건을 유지한 사람은 몇 년이 지나도 예비입주자 권리가 사라지지 않는다. 순번에 따라 입주 기회를 사무실 얻을 수 있는 것이다. 반면 일반분양 아파트의 예비입주자는 입주자 모집공고상 정식 계약기간이 끝난 후 발생한 잔여물량에 대해 추첨 기회를 얻는다.

상대적으로 무주택자만 청약할 수 있는 공공임대 예비입주자는 좋은 층에 당첨될 확률이 높다. 청약자격이 까다롭고 실수요가 많기 때문에 계약 취소보다 부적격자 물량이 더 많이 별장 발생한다. 동호수가 지정된 후 관련 서류를 제출하다 보면 부적격자 물량이 다수 발생하기 때문이다.

주의할 점은 청약통장의 효력 여부다. 임대아파트의 경우 지역에 따라 청약통장 효력이 다르지만 일반분양의 예비입주자는 잔여물량을 신청하면 계약을 체결하지 않아도 청약통장을 다시 사용할 수 없다. 이미윤 부동산114 책임연구원은 “일반분양자는 잔여물량의 동호수 분포도를 살펴보고 청약을 결정하는 것이 바람직하다”고 조언했다.

실시간 재테크 경제뉴스│창업정보의 모든 것김노향 기자 merry@mt.co.kr
<저작권자 ⓒ ‘성공을 꿈꾸는 사람들의 경제 뉴스’ 머니S, 무단전재 및 재배포 금지>

Tag: 베트남 부동산 공장 하노이 아파트 사무실 별장

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn