Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
광명·과천·분당 집주인들, 위약금 물면서까지 매물 회수 왜? – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

광명·과천·분당 집주인들, 위약금 물면서까지 매물 회수 왜?

이렇게 상승해도 되나 싶을 정도로 과열돼 집값이 오르니 무섭기까지 하네요.”(광명시 철산주공아파트 인근 A공인중개업소 대표)

◇광명·과천·분당 등 준서울 지역 집값 ‘들썩’

광명 집값 급등 배경에는 재건축이 있다. 서울과 매우 가까운 철산주공아파트를 비롯해 하안주공아파트 등으로 재건축 투자수요가 몰리며 최고가 경신 행진을 이어가고 있다.

하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린  Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberryapartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale category budongsan imperia garden goldmark city green stars 

하안주공9단지 전용면적 58㎡는 최근 3억6000만원에 거래됐다. 지난 6월(2억8500만원)보다 2개월 사이에 약 1억원 올랐다. 하안주공3단지 전용 36㎡도 6월 1억7200만원에서 최근 2억5000만원으로 뛰었다.

거래 역시 증가세다. 경기도부동산포털에 따르면 광명시 아파트 매매거래량은 7월 493건에서 8월(1~23일) 796건으로 늘었다. 하루 평균 7월 15.9건에서 25.6건으로 60% 이상 증가한 수준이다.

부동산업계 관계자는 “철산동과 하안동은 행정구역만 광명”이라며 “안양천을 사이로 서울과 바로 인접해 사실상 서울 생활권”이라고 말했다.

경기에서도 준강남으로 불리는 과천과 분당 역시 상승세가 뚜렷하다. 과천은 8월 들어 집값 상승률이 0.11%, 0.25%, 0.55%로 매주 확대되고 있다. 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung분당도 3주째 상승폭을 키웠다. 분당은 올해 집값이 10.37% 오르며 서울은 물론 수도권에서 가장 집값이 많이 오른 지역이다.

◇광명, 투기과열지구 추가 지정 ‘1순위’

정부가 서울을 비롯해 수도권 주요 부동산시장을 예의주시하면서 광명시를 비롯해 경기도 집값 급등 지역에 대한 추가 규제가 적용될 수 있다는 전망이 제기된다.

현재 광명, 분당, 과천, 하남 등은 모두 조정대상지역이며 이 가운데 분당과 과천은 투기과열지구로 지정돼 있다. 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래  분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam 광명을 투기과열지구로 추가 지정할 수 있다는 게 시장 안팎의 전망이다.

광명시는 7월 집값 상승률(0.42%)이 물가상승률(0.1%)의 4배 이상을 기록한 데다 지난달 분양한 ‘철산센트럴푸르지오’의 청약경쟁률도 평균 5대 1을 훌쩍 넘어 투기과열지구 지정에 필요한 정량적 요건을 충족한다. 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh 업계 관계자는 “시장에서는 (투기과열지구 추가 지정) 1순위가 광명으로 꼽힌다”며 “하남시도 대상에 충분히 들어갈 수 있다”고 전했다.

 

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn