Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
광명시, 하안2지구 공공택지지구 지정 반대표명 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

광명시, 하안2지구 공공택지지구 지정 반대표명

경기도 광명시가 27일 국토교통부의 신규 공공택지지구에 지정에 대해 공식적으로 반대 입장을 표명하고 나섰다.하노이부동산 베트남부동산 하노이아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 CitySplendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars시는 이날 보도자료를 통해 국토부가 광명 하안2지구를 신규 택지개발지구로 지정한 것은 자치권을 훼손하는 것이라고 주장

지난 21일 주택시장 안정방안의 후속대책으로 수도권내 신규 공공택지 대상지역으로 지정된 경기도의 의왕, 성남,시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산시세 골든팰리스 분양시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen 시흥, 광명, 의정부 가운데 공식적인 반대입장을 내기는 광명시가 처음이다.광명시장은 집권여당인 더불어민주당 소속이다.
서울에 신규 택지 4~5곳 연내 공급

이에 따라 서울시 집값 안정을 위해 추진한 국토부의 계획에 차질이 예상된다.광명시는 반대 이유로 지역 주민 및 영세 소상공인 생계 문제, 미흡한 교통대책, 광명 뉴타운 침체,쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매매 센터 건물 아파트매매 인도차이나 디티월세 상가매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트분양 아파트분양정보 부동산전망 서울 분양정보 한국 임대아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산실거래가 분양시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri  하안동 기존 시가지 슬럼화 우려, 신혼부부·청년 일자리 창출 대안 부족 등을 꼽았다.

시는 주택가격이 급상승하고 이에 따른 서민 주거문제가 사회적 문제가 된 것에 공감하지만, 중앙 정부가 지난 40년간 수도권 주택난 해소라는 명분으로 추진한 밀어붙이기식 국책사업은 결과적으로 주택가격 안정은 물론 서민의 주거부족 문제를 해결하지 못했다고 지적했다.

이어 중앙 정부의 일방적인 정책이 부정적인 효과를 가져온다는 것이 입증된 상황에서 또다시 이를 강행한다면 더 큰 부작용을 가져올 뿐이라고 덧붙였다.매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아가든 골드마크시티 에코그린시티 그린스타 하노이베스트부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay 국토부는 지난 21일 경기지역 신규 공공택지로 ▲광명 하안2 ▲의왕 청계2 ▲성남 신촌 ▲시흥 하중 ▲의정부 우정 등 5곳 190만6천㎡를 개발해 1만7천160가구를 공급하겠다고 발했다

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn