Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
“내년도 상반기 주택가격 하락할 것” 응답 늘어 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

“내년도 상반기 주택가격 하락할 것” 응답 늘어

[이데일리 정다슬 기자] 내년도 상반기 주택가격이 하락할 것이라 보는 소비자가 늘어났다. 정부가 11·3부동산대책을 통해 과열된 분양시장을 잡으려는 의지를 보이고 있는 가운데 초과공급과 금리 변동 우려감이 커지고 있다. 이에 따른 소비자의 불안심리가 주택시장 전망에 반영되는 분위기다. 부동산114는 지난 11월 14일부터 11월 30일까지 부동산114 홈페이지를 방문한 912명을 대상으로 ‘2017년 상반기 주택시장 전망’ 온라인 설문조사를 실시한 결과 응답자의 46.27%가 내년도 공업단지 신도시 빌라 분양주택매매가격이 ‘올해와 비슷한 수준을 유지할 것’이라고 응답했다고 9일 밝혔다. 이는 직전 조사와 비슷한 수준이다. 그러나 ‘하락’과 ‘상승’을 전망하는 응답비율은 달라졌다. 직전 조사에서는 ‘주택가격이 상승할 것’이란 응답(30.36%)이 ‘주택가격이 하락할 것’이란 응답(23.97%)보다 많았지만 이번 조사에서는 하락 전망 응답이 28.07%, 상승 전망 응답이 25.66%로 역전됐다.

전세가격에 대한 전망은 ‘상승할 것’(44.63%)이란 응답이 압도적으로 베트남 부동산  높았지만 직전조사(56.32%) 대비로는 11.69%포인트 줄었다. 반면 ‘보합’ 전망은 39.69%, ‘하락’ 전망은 15.68%로 직전 조사보다 응답 비중이 각각 4.47%포인트, 7.22%포인트 늘었다. ㅇ

이처럼 소비자들은 2017년 상반기에 전세가격이 상승할 것으로 예상하는 가운데, 매매가격은 보합이 우세할 것으로 예상하고 있다. 하지만 매매가격과 전세가격 모두 직전 경남아파트 Keang Nam Binh Xuyen 산업단지 조사 대비 하락 전망에 대한 응답이 늘어나는 경향을 나타내고 있어 시장을 우호적으로 바라보기만은 어려운 상황이다. 특히 미국 대통령 선거 이후 채권금리가 상승하며 국내 주택담보대출금리가 상승 흐름을 보이고 미국의 기준금리 인상도 예고돼 이에 대한 불확실성도 소비자의 전망 선택에 영향을 미쳤다.

매매가격이 상승할 것으로 전망한 10명 중 6명 가량은 ‘매매전환 수요 하노이 아파트 증가’(37.61%)와 ‘분양시장 활성화’(22.65%)를 주요 이유로 선택했다. 사상 최저수준의 저금리와 높아진 전세가격에 밀려 내 집 마련으로 전환되는 수요를 기대하는 모양새다. 또 최근 분양시장 호황으로 분양가격이 주변시세를 뛰어 넘는 사례들이 늘면서 기존 주택의 매매가격도 영향을 받고 있다. 반면 매매가격이 하락할 것으로 전망한 이들은 그 이유로 ‘대출심사 강화, 금리상승’(35.94%)과 더불어 ‘거시경제 회복 불투명’(22.27%), ‘주택 공급과잉 우려’(19.53%)를 들었다.

전세가격 상승 이유로는 ‘매수심리 위축으로 전세거주’(43.00%) 응답이 가장 높았다. 단기간 주택 매매가격이 상승하면서 내 집 마련을 통한 시세차익 기대감은 상대적으로 낮아진 상황이다. 이 때문에 임차인들은 미래 가치상승이 불확실한 내 집 마련 보다는 자산보전이 공장 매물 사무실 별장 오피스 임대 더 쉬운 전세계약을 유지하려는 경향을 나타냈다. ‘임대인 월세선호’(30.71%) 영향에 대한 응답도 높았다. 과거에는 전세임대를 통해 목 돈을 마련한 임대인들이 은행 예금을 통해 안정적인 수익확보가 가능했지만 저금리 시기에는 월세보다 못한 수익률이 예상되는 만큼 높은 전세금을 요구한다. 반면 전세가격이 하락할 것으로 전망한 2명 중 1명 가량은 ‘입주물량과 미분양 증가’(44.06%)를 선택했다. 또 ‘매매가격 하락으로 전세가격 조정’(26.57%) 응답도 높게 나타났다.

베트남 부동산 하노이 아파트 공장 매물 사무실 별장 오피스 임대 경남아파트 Keang Nam Binh Xuyen 산업단지 Yen Phong 공업단지 신도시 빌라 분양

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn