Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
서울·지방 아파트값 양극화 20주째 심화 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

서울·지방 아파트값 양극화 20주째 심화

5대광역시 매매가 상승세, 한달만에 보합전환
가을 이사철 앞두고 전국 전셋값 상승폭 커져…0.03%↑

【서울=뉴시스】이승주 기자 = 서울 아파트값 상승세가 확대된 반면 지방은 5대광역시의 상승세가 한달만에 꺾이고 기타지방에서도 하락하면서 하락폭이 커졌다. 서울과 지방의 아파트값 양극화는 전주보다 심화하며 20주 연속 이어졌다.

18일 한국감정원의 주간아파트 가격동향 자료에 따르면 15일 기준 전주대비 전국 매매가격은 0.01%상승했다. 서울은 0.09% 상승, 지방은 0.03%하락하면서 전주대비 상승·하락폭이 모두 커졌다.

주간 아파트 전세가격지수 변동률 추이
주간 아파트 전세가격지수 변동률 추이
주간 아파트 매매가격지수 변동률
주간 아파트 매매가격지수 변동률

이같은 서울 및 수도권과 지방의 매매가 양극화는 5개월(20주)째 계속되고 있다.

특히 지방에서는 5대 광역시 매매가가 지난 한달동안 상승세를 이어갔지만 이번주 다시 보합세로 전환했다. 기타지방은 지난2월1일 이후 7개월(28주)째 이어지던 베트남 부동산 하락세가 이번주에도 계속됐다. 게다가 조선업 침체로 울산 동구와 거제, 창원 등 경남의 하락세도 더해져 지방 매매가 하락폭이 커진 것으로 분석된다.

주요 시도별로는 부산(0.11%), 강원(0.05%), 전남(0.05%) 등은 하노이 아파트 상승한 반면 충북(-0.15%), 경북(-0.13%), 대구(-0.10%), 등은 하락했다.

서울 매매가는 전주(0.08%)대비 상승폭이 커졌다. 강북권(0.07%)에서 중소형 규모 중심의 실수요로 서대문구와 광진구 등을 중심으로 상승했다. 강남권(0.11%)은 개포주공3단지 분양승인 소식으로 재건축 사업의 기대감이 확대되면서 강남구와 서초구, 송파구, 양천구 등을 중심으로 공장 주대비 상승폭이 커졌다.

주요 자치구별로는 강동구(0.18%), 강남구(0.18%), 양천구(0.15%), 강서구(0.14%), 서대문구(0.10%), 동작구(0.09%), 광진구(0.09%) 순으로 상승했다.

서울을 포함한 수도권은 0.05% 상승했다. 경기와 인천은 각각 0.04% 상승했다.

전국 전세가격은 전주대비 상승폭이 확대(0.02%→0.03%)됐다.

지방에서 대구와 경북 등 신규아파트 입주물량이 많은 지역에서 하락세가 이어지고 있지만 역대 초저금리에 임대인의 월세전환이 계속되면서 전국 전셋값은 상승세를 사무실 이어갔다. 또한 가을 이사철을 맞아 매물을 선점하려는 수요와 여름방학 학군수요가 겹치면서 전주대비 전셋값 상승폭이 확대된 것으로 분석된다.

전세가격은 수도권에서 전주대비 상승폭이 커진 0.05%, 지방에서는 전주에 이어 보합했다.

수도권에서는 서울 0.03% 상승, 경기와 인천은 각각 0.05%, 0.09% 상승했다.

서울은 강북권(0.05%)에서 동대문구와 성북구 등을 중심으로 상승했다. 강남권(0.01%)은 학군이 선호되는 양천구와 교통여건이 개선된 관악구를 중심으로 상승한 반면 인근 신규아파트 전세물량으로 송파구와 강동구 등 동남권이 5주 연속 하락세를 이어가면서 전주와 동일한 상승폭을 보였다.

주요 자치구별로는 양천구(0.13%), 중랑구(0.12%), 관악구(0.11%), 서대문구(0.10%), 금천구(0.10%), 영등포구(0.08%), 구로구(0.08%)순으로 올랐다.

지방에서는 세종시에서 전세만기가 도래하면서 재계약 수요가 별장전 증가해 상승폭이 커졌다. 부산에서는 학군이 양호한 지역을 중심으로 방학철 이사수요가 늘어나 상승폭이 확대됐지만 신규 입주물량이 증가하고 산업경기 침체 영향을 받아 대구와 경북 등에서 하락세가 지속됐다.

지방 주요 시도별로 세종(0.26%), 부산(0.11%), 전남(0.06%), 충북(0.04%) 등은 상승, 울산(0.00%)은 보합했다. 대구(-0.11%), 경북(-0.07%), 제주(-0.03%) 등은 하락했다.

joo47@newsis.com

<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn