Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
서울 아파트값, 10주 연속 ‘뚝’…전국 전셋값, 60주 연속 하락 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

서울 아파트값, 10주 연속 ‘뚝’…전국 전셋값, 60주 연속 하락

감정원, 1월 둘째주 아파트 가격동향
수원 장안·양주 등은 일부 상승

서울 아파트값이 10주 연속 하락했다.하노이부동산 베트남부동산 하노이아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산시세 골든팰리스 분양시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원비글city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars전세값 또한 헬리오시티 입주의 영향으로 내림세를 보이고 있다.

17일 한국감정원이 1월 둘째주(14일 기준) 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과에 따르면 서울 아파트값은 전주 대비 0.09% 하락했다. 작년 11월 둘째 주 이래 10주 연속 내림세다. 1월 첫째 주의 하락률(-0.10%) 보다는 낙폭을 다소 줄였다.
관련기사
뚝뚝 떨어지는 서울 아파트값…10주 연속 하락세
은마·목동14·엘스 3억~4억 안팎 ‘뚝’…작년 초 시세로 ‘원위치’
전국 아파트 3.3㎡당 평균 분양가 1114만원…전월보다 2%↑

서울 아파트값은 대출 규제와 종부세 라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매매 센터 건물 아파트매매 인도차이나 디티월세 상가매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트분양 Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen CitySplendora Homecity home 강화, 금리 인상, 최근 공시가격 인상까지 겹치며 약세가 두 달 이상 지속되고 있다. 강남구(-0.21%), 서초구(-0.06%), 용산구(-0.07%), 마포구(-0.10%) 등은 낙폭을 줄였지만 약세를 이어갔다. 영등포구(-0.03%)는 하락으로 돌아섰고 양천구(-0.21%), 강동구(-0.16%)는 오히려 하락폭이 커졌다. 간헐적으로 거래가 되는 지역은 보합세 정도를 나타냈다. 종로구 보합 전환, 금천구(0.01%) 상승 정도다.

수도권의 경우 매매가격은 0.06% 떨어졌다. 인천과 경기가 각 0.02%, 0.05% 하락했다. 경기도는 지난주와 마찬가지로 0.05% 하락했다. 광명시는 광명·하안동 일대에 재건축·재개발 투자 수요가 빠지며 0.24% 내려 경기도에서 낙폭이 가장 컸다. 다만 수원 장안구(0.05%)와 양주시(0.04%)만은 상승했다. 수원은 스타필드 입점과 신분당선 연장 이슈 등으로 올랐고, 양주는 광역급행철도(GTX) 건설의 영향을 받았다.

전국 아파트 전셋값도 하락했다. 파트분양정보 부동산전망 서울 분양정보 한국 임대아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산실거래가 분양시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My 지난주 대비 0.08% 떨어지며 2017년 1월 넷째주(-0.01%) 이후 60주 연속 하락세다.

서울 아파트 전셋값은 지난주와 같은 0.12% 하락했다. 송파 헬리오시티 입주 영향을 고스란히 받는 강동구(-0.35%), 서초구(-0.29%), 송파구(-0.23%), 강남구(-0.22%) 등 강남4구가 하락세를 유지했다. 서대문구(-0.23%), 마포구(-0.11%), 은평구(-0.04%), 금천구(-0.06%) 등도 내림세를 나타냈다. 노원(0.03%)만이 소폭 올랐을 뿐 서울 모든 지역에서 전셋값이 떨어졌다.

서울과 함께 인천(-0.18%), 경기(-0.08%)가 하락하며 수도권 전체적으로 0.11% 내려갔다. 울산(-0.22%), 이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아가든 골드마크시티 에코그린시티 그린스타 하노이베스트부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 인천(-0.18%), 충북(-0.16%) 등도 약세를 나타났다. 그러나 세종(0.31%), 대전(0.04%), 광주(0.01%) 등은 소폭 올랐다

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn