Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
서울 아파트 종부세 부담 가중 불가피…13개구 세대당 평균가 6억 초과 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

서울 아파트 종부세 부담 가중 불가피…13개구 세대당 평균가 6억 초과

서울에서 6억원을 초과하는 고가 아파트 수가 종합부동산세(이하 종부세)를 첫 도입한 2005년과 비교해 약 5배 증가한 것으로 나타났다.하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberryapartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale category budongsan imperia garden goldmark city green stars  특히 서울시내 13개구 자치구는 물론 경기도 과천, 성남 등지의 세대당 평균가격이 6억원을 넘어서면서 종부세 과세지역 범위도 크게 확대됐다. 

31일 부동산114에 따르면 종부세가 첫 도입된 2005년 당시 서울에서 6억원을 초과하는 아파트는 총 118만7792세대 중 6만6841세대(5.63%)에 그쳤지만, 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay6월 현재 서울 전체 159만9732세대 중 32만460세대(20.03%)가 6억원을 초과하는 것으로 나타났다. 2005년보다 약 5배 늘어난 셈이다.

또한 서울 강남, 서초, 송파, 용산구 등 4개 지역만 세대당 평균가격이 6억원을 초과한 2005년에 비해 현재는 서울 13개구의 세대당 평균가격이 6억원을 초과한 것으로 조사됐다. 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트  Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung 경기도 과천(10억6000만원)과 성남(6억9000만원)도 세대당 평균가격이 6억원을 넘어섰다.

정부는 최근 다주택자의 종합부동산세(이하 종부세) 부담을 늘리는 보유세 개편안을 발표했다. 개편안의 골자는 ▲공정시장가액비율 연 5%포인트씩 90%까지 인상 ▲과표 6억원 초과 세율 0.1~0.5%p 인상 ▲3주택 이상자 0.3%p 추가과세 등이다.

정부 개편안이 국회를 통과할 경우 27만4000명의 세금 부담이 1521억원 늘어날 전망이다. 1인당 증가하는 평균 세금은 55만원으로 부자증세 취지를 고려하면 미미한 수준이다. 매매 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래  분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라  Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan다만 3주택 이상 고가주택을 보유한 경우라면 얘기가 달라진다. 예전보다 최고 74.8%까지 세 부담이 늘어날 수 있기 때문이다.

윤지해 부동산114 연구원은 “국토부가 공시가격의 시세반영 비율을 최대 90%까지 높이는 방안을 논의 중이어서 확정 시 3주택 이상의 다주택자는 물론 2주택 이하의 고가주택 소유자도 장기 보유에 대한 심리적 압박은 더욱 가중될 전망”이라고 말했다.

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn