Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
수지·분당 등 수도권 아파트, 입주 연차 따라 가격차 심화 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

수지·분당 등 수도권 아파트, 입주 연차 따라 가격차 심화

수도권 주요 지역에서 오래된 아파트와 신규 아파트 간 가격 격차가 점차 벌어지는 것으로 나타났다. 1일 부동산 전문 리서치 업체 리얼투데이와 업계 등에 따르면 용인이나 분당, 평촌 등 구도심에서는 입주 10년 차 이상의 오래된 아파트가 많아 새로운 아파트에 대한 희소성이 높다. 최근 지어지는 새 아파트는 다양한 커뮤니티 시설을 갖추고 있는데다 베트남 부동산 알파룸, 팬트리 등 특화설계 등까지 반영돼 기존 아파트보다 넓은 공간 구성력을 보인다. 또 지하로 주차시설을 배치해 넓은 주차 공간 확보는 물론 가스나 전기전력을 한 번에 통제할 수 있는 홈네트워크 시스템 등 첨단설비까지 갖췄다. 여기에 무인택배시스템이나 출입문 차량통제시스템, 주차장 비상벨시스템, 폐쇄회로(CC)TV 등 입주민 안전에도 신경을 써 주거편의성도 뛰어나다.
입주 년도 별로 분석해 보면 5년 이하 아파트는 3년간 16.3%(3.3㎡ 1071만→1246만원)의 매매가 상승률을 보였고 준공 10년이 넘은 아파트의 매매가 오피스 임대 상승률은 12.8%(3.3㎡ 815만→919만원)에 그쳤다.최근 부동산114 자료를 살펴보면 전국 아파트 평균 매매가는 2013년 10월 3.3㎡당 865만원에서 지난 10월 987만원으로 3년간 14.1%의 오름폭을 보였다.

지역별로 살펴봐도 신·구 아파트 가격 차이는 확연했다.

최근 판교신도시 내 준공 5년 이하 아파트인 ‘휴먼시아 9단지’ 101㎡는 현재 평균 9억5500만원(KB국민은행 부동산시세 기준)에 거래된다. 이는 연 하노이 아파트 초에 거래된 9억2000만원보다 3500만원이나 오른 가격. 반면 분당신도시 시범지구 내 1994년 5월 입주한 ‘한솔마을(한일)’ 101㎡는 500만원 오른 데 그쳤다.

용인시의 경우도 마찬가지다. 지난해 8월 분양한 경기 공장 매물 용인시 기흥구 ‘기흥역 더샵’ 84㎡는 초기 분양가(평균 4억680만원)보다 1500만원 정도 프리미엄이 붙은 반면, 가까운 곳에 있는 1994년 6월 입주한 ‘두원(1·2차)’ 84㎡는 같은 기간 250만원 올랐다.

준공 10년을 초과한 노후아파트가 전체의 75%에 달하는 경기 사무실 별장 용인시도 신축 아파트가 시세를 이끈다. 지난해 10월 입주한 용인시 풍덕천동 ‘래미안수지이스트파크’ 84㎡는 지난달 기준 평균 5억6000만원에 거래됐다. 이는 초기 분양가(4억3390만원)보다 1억2610만원 오른 가격.

또 2012년 8월 입주한 ‘수지진산마을푸르지오’ 전용 84㎡도 평균 4억9250만원에 거래돼 초기 분양가(3억6900만원)보다 1억2350만원 비싸게 거래됐다.

베트남 부동산 하노이 아파트 공장 매물 사무실 별장 오피스 임대

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn