Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
수도권 1주택자, 추가 주담대 `봉쇄` – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

수도권 1주택자, 추가 주담대 `봉쇄`

수도권 1주택 보유 가구는 직장 출퇴근이나 자녀 교육 환경 개선을 위한 ‘2주택 주택담보대출 인정’ 예외하노이부동산 베트남부동산 하노이아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산시세 골든팰리스 분양시작 현대힐스테이트 소호 D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen CitySplendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars사유에서 제외된다. 수도권 규제지역에서 빚을 내 주택을 추가로 매입하려면 기존 주택을 팔겠다는 처분조건부 약정을 맺고 집을 사거나 전월세를 이용하는 수밖에 없게 됐다.

금융당국은 최근 9·13 대책 내용을 구체화한 ‘은행업감독규정 등 5개 금융업권감독규정 일부개정규정안’을 금융위원회 홈페이지를 통해 예고했다. 금융당국 관계자는 3일 “규제지역 2주택 주택담보대출을 허용하는 예외 사유에서 ‘수도권에 주택을 보유한 가구가 수도권의 신규 주택을 구입하는 경우’는 원칙적으로 제한하도록 규정을 마련했다”며 “교육, 근무 목적 등 예외 사유를 활용한 투기 수요를 제한하기 위한 조치”라고 말했다. 예를 들어 서울 도봉구에 주택을 보유한 맞벌이 가구가 강남에 있는 직장 출퇴근인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매매 센터 건물 아파트매매 ang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes 을 위해 강남권에 주택을 하나 더 사는 경우는 2주택 보유 사유로 인정되지 않는다. 수도권에 집을 보유한 가구가 자녀 교육을 위해 서울 대치동, 경기 평촌 등 학원 밀집지역 주택이나 대학가 주택을 사겠다고 하는 경우도 마찬가지다. 다만 지방 1주택자가 수도권의 규제지역 주택을 구입할 경우나 수도권 주택 보유자가 부천, 세종, 부산시 등 지역 주택을 구입하는 경우는 예수도권 1주택 보유 가구는 직장 출퇴근이나 자녀 교육 환경 개선을 위한 ‘2주택 주택담보대출 인정’ 예외 사유에서 제외된다. 수도권 규제지역에서 빚을 내 주택을 추가로 매입하려면 기존 주택을 팔겠다인도차이나 디티월세 상가매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트분양 아파트분양정보 부동산전망 서울 분양정보 한국 임대아파트 타워  Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da N는 처분조건부 약정을 맺고 집을 사거나 전월세를 이용하는 수밖에 없게 됐다.

금융당국은 최근 9·13 대책 내용을 구체화한 ‘은행업감독규정 등 5개 금융업권감독규정 일부개정규정안’을 금융위원회 홈페이지를 통해 예고했다. 금융당국 관계자는 3일 “규제지역 2주택 주택담보대출을 허용하는 예외 사유에서 ‘수도권에 주택을 보유한 가구가 수도권의 신규 주택을 구입하는 경우’는 원칙적으로 제한하도록 규정을 마련했다”며 “교육, 근무 목적 등 예외 사유를 활용한 투기 수요를 제한하기 위한 조치”라고 말했다. 예를 들어 서울 도봉구에 주택을 보유한 맞벌이 가구가 강남에 있는 직장 출퇴근을 위해 강남권에 주택을 하나 더 사는 경우는 2주택 보유 사유로 인정되지 않는다. 수도권에 집을 보유한 가구가 자녀 교육을 위해 서울 대치동, 경기 평촌 등 학원 밀집지역 주택이나 대학가 주택을 사겠다고 하는 경우도 마찬가지다. 다만 지방 1주택자가 수도권의메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산실거래가 분양시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아가든 골드마크시티 에코그린시티 그린스타 하노이베스트부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long 규제지역 주택을 구입할 경우나 수도권 주택 보유자가 부천, 세종, 부산시 등 지역 주택을 구입하는 경우는 예외 사유가 인외 사유가 인정된다.

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn