Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
2호선 신천역? 아닙니다. 새이름은 잠실새내역 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

2호선 신천역? 아닙니다. 새이름은 잠실새내역

잠실새내역은 지난해 10월 서울시지명위원회에서 명칭 변경이 결정됐다. 앞서 신천역은 신촌역과 발음이 비슷해 혼란을 일으키는 경우가 많았다는 게 변경 이유다. 또 행정구역상 신천동이 아닌 잠실동에 있기 때문에 잠실 지역 주민들은 역명 변경을 요구해왔다. 베트남 부동산 하노이 아파트 공장 사무실 냐짱시 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora이에 따라 송파구는 주민을 대상으로 신잠실역ㆍ잠실중앙역 등을 놓고 선호도를 조사해 가장 많은 표를 얻은 ‘잠실새내역’을 새 이름으로 제안했다. 잠실새내역은 지하철역이 있는 잠실동과 신천(新川)의 우리말인 ‘새내’를 결합한 이름이다.

(세종=뉴스1) 이훈철 기자 = 1년에 5000만원의 매출도 거두지 못하고 사라진 기업이 62만개에 달한 것으로 나타났다. 기업이 창업 후 5년간 버틸 확률은 고작 27%에 불과했다. 전쥐흥 유로윈도 디케피탈 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나오피스탤 만다린 Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha TrangPhu Quoc23일 통계청이 발표한 ‘2015년 기준 기업생멸 행정통계’에 따르면 지난해 활동기업 수는 555만4000개로 전년대비 5000개(-0.1%) 감소했다.

이중 지난해 창업한 신생기업은 81만3000개로 전년대비 3만개 줄었다. 반면 2014년을 끝으로 폐업하거나 영업이 중단된 소멸기업은 77만7000개로 스카이레이크 미딩송다 팜흥 로열시티 오피스 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay 전년대비 11만2000개 증가했다. 신생기업은 줄어들고 문 닫는 기업이 늘어나면서 전체 기업 수도 줄어든 것이다.

특히 소멸기업의 매출액 규모를 보면 다섯 곳 중 한 곳은 연매출이 채 5000만원도 안됐던 것으로 나타났다. 소멸기업 77만7000개 중 21%인 61만7000개의 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 토지 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 다낭시 바딘구 Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City 매출이 5000만원 미만이었으며 6만3000개 기업은 폐업 전 5000만~1억원 미만의 매출을 기록한 것으로 조사됐다. 50억원 이상의 매출을 올린 기업은 1300곳으로 전체 소멸기업의 0.1%에 불과했다.

업종별로 보면 부동산임대업이 25.2%로 가장 많았으며 도소매업(23.9%), 숙박음식업(18.3%) 등이 뒤를 이었다. 이들 3개 업종은 전체 소멸기업의 67.4%를 차지했다.

창업은 했으나 경기불황에 매출이 줄어들면서 센터 건물 박뜰롐구 디티꺼우여이구 복합 쭝화동 사업 하동구 지역 하이바쯩구 서울 환끼엠구 한국  Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da 기업들의 생존율은 해가 갈수록 낮아지는 것으로 나타났다. 2013년 창업해 2014년 한해동안 활동한 기업의 1년 생존율은 62.4%를 기록한 반면, 2009년 설립된 기업의 5년 생존율은 27.3%로 반토막이 났다.

산업별로는 금융보험업의 5년 생존율이 13.4%에 남뜰롐구 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 떠이호구 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 하이퐁시 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra 불과해 가장 낮았으며 예술스포츠(14.7%), 숙박음식업(17.3%) 순을 기록했다. 전기·가스·수도는 5년 생존율이 74.1%에 달해 최고를 기록했다.

베트남 부동산 하노이 아파트 공장 사무실 냐짱시 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 전쥐흥 유로윈도 디케피탈 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 팜흥 로열시티 오피스 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 토지 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 다낭시 바딘구 센터 건물 박뜰롐구 디티꺼우여이구 복합 쭝화동 사업 하동구 지역 하이바쯩구 서울 환끼엠구 한국 남뜰롐구 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 떠이호구 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 하이퐁시 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha TrangPhu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn