Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
아파트 특별공급 당첨돼도 고민 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

아파트 특별공급 당첨돼도 고민

전에 결혼한 이씨(여·36)는 신혼부부 특별공급 아파트 청약을 생각하고 있다. 결혼한 지 3년이 안 됐고 아이도 있어 1순위가 되기 때문이다. 일반 공급에 비해 경쟁률이 상대적으로 낮아 기대감이 크지만 한편으로는 걱정도 된다. 최근 집값이 오르면서 소형 아파트 가격도 만만치 않아서다. 당첨되더라도 지금 소득으로 감당할 수 있을지 한숨이 난다. 베트남 부동산 특별 분양 대상에 신혼부부들이 포함되지만 최근 아파트값이 오르면서 막상 분양을 받은 신혼부부들의 고민이 깊어지고 있다.

최근 치솟는 아파트값 때문에 신혼부부들은 특별분양을 받아도 대출 상환으로 골머리를 앓고 있다. 사진은 서울 마포구에 밀집해 있는 아파트./사진=뉴스1
최근 치솟는 아파트값 때문에 신혼부부들은 특별분양을 받아도 대출 상환으로 골머리를 앓고 있다. 사진은 서울 마포구에 밀집해 있는 아파트./사진=뉴스1
건설업체들은 일반 분양을 할 때 법이 정한 기준에 따라 일정하노이 아파트 공장 매물 사무실 별장 오피스 임대 가구 수를 특별 분양한다. 대상은 △다자녀가구 △장기복무 제대군인, 장애인 등 기관추천 가구 △신혼부부 △노부모 부양 가구다. 일종의 혜택을 주는 셈이다.

최근 분양한 서울 마포구 망원동 마포 한강 아이파크의 경우 총 일반분양 202가구 중 62가구(31%)는 특별 공급 신청을 받았다.

신혼부부들은 결혼한 지 5년이 넘지 않고 그 기간 내에 임신(입양 포함)을 하거나 자녀가 있으면 특별공급 대상이 된다. 결혼한 지 3년 미만이면 1순위, 3년에서 5년 사이면 2순위다. 무엇보다 소득이 일정 수준을 넘지 않아야 신청할 수 있다.

기준은 통계청이 고시하는 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득 이하 가구다. 구체적으로 가족 수가 3인 이하인 경우 혼자 벌면 월평균 481만6665원, 맞벌이는 577만9998원 이하여야 한다. 가족 수가 4인이면 외벌이는 539만3154만원, 맞벌이는 647만1784만원 이하일 때만 특별공급 신청을 할 수 있다.

문제는 최근 서울 도심 아파트 가격이 오르면서 당첨이 되도 실제 구입 여부를 고민하게 된다는 것이다. 강북지역도 소형(59㎡) 아파트도 5억 초중반에서 6억원 수준. 가령 분양가 6억원 중 60%만 대출을 받아도 총 대출액은 3억6000만원이 된다. 대출금과 이자를 같이 갚는 하노이 아파트 공장 매물 사무실 별장 오피스 임대 원리금균등 방식을 선택하면 월 345만원(연 3.0%)을 10년 동안 갚아야 한다. 특별분양 자격에 부합하는 최고 소득 약 482만원(외벌이, 3인 가구 이하)을 벌어도 매월 총 소득액의 72%를 아파트 대출금으로 갚아야 한다. 대출 기간을 15년으로 늘려도 월 소득액의 52%(약 249만원)를 차지한다.

신혼부부 특별공급은 소득 수준에는 제한을 뒀지만 보유 자산에 제한은 없다. 즉 강남에서 10억원 아파트 전세로 사는 신혼부부들도 월 소득만 일정 수준을 넘지 않는다면 특별 공급 신청이 가능하다는 점도 한계로 지적된다.

베트남 부동산 하노이 아파트 공장 매물 사무실 별장 오피스 임대

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn