Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
안양호계 두산위브, 평균 3.94대 1로 전주택형 청약 마감 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

안양호계 두산위브, 평균 3.94대 1로 전주택형 청약 마감

두산건설이 경기도 안양시 동안구 호계동에 짓는 ‘안양호계 두산위브’가 안양시 동안구가 청약조정대상지역 선정 후 첫 분양임에도 불구하고 전 타입 1순위 마감에 성공했다.
6일 아파트투유에 따르면,하노이부동산 베트남부동산 하노이아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산시세 골든팰리스 분양시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원비 city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars지난 4~5일 이 단지의 1순위 청약 결과 290세대(특별공급 제외) 모집에 1134명이 접수해 평균 3.94대 1의 경쟁률을 기록했다.

최고경쟁률은 22.11대 1로, 9세대 모집에 199명이 접수한 전용 70㎡B 타입에서 나왔다.
안양호계 두산위브 분양 관계자는 “전 타입이 중소형인데다 평촌신도시 등 인프라가 형성돼 있어서인지 특별공급에서 실수요자를 중심으로 관심이 높았다”며 “향후 개발호재 및 단지 주변 학군·학원가가 수요자들에게 호평을 받은만큼 계약까지 인기가 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.

단지는 지하 2층~지상 37층, 8개동, 855세대 규모로 이 중 일반분양물량은 414세대다.

오는 12일 당첨자 발표에 이어 정당계약은 24~26일 3일간 이뤄진다. 입주는 2021년 12월 예정이다.글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매매 센터 건물 아파트매Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen CitySplendora Homecity home판교삼백공인중개사사무소는 지난달 27일 경기도 성남시 분당구 판교동 판교원3단지휴먼시아푸르지오 전용면적 101.27㎡ 매물을 전세가 7억4000만원에 중개했다고 5일 밝혔다. 판교원3단지휴먼시아푸르지오는 2009년 10월 입주했으며 최고 35층, 5개동, 총 486가구 규모다. 전용면적은 84.51~180.08㎡로 중형 평형부터 대형 평형을 제공한다.

판교삼백공인중개사사무소 관계자는 “판교원마을 아파트는 백현근린공원과 판교공원으로 둘러싸여 있어 자연친화적 주거환경을 자랑한다. 교육 시설과 편의 시설을 이용하기 편하며 업무지구로 통근하기 좋아 실거주 목적의 문의가 꾸준하다”라고 전했다.

실제로 판교원3단지휴먼시아푸르지오는 단지 바로 옆이 판교중이며 판교초를 도보로 통학한다.  인도차이나 디티월세 상가매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트분양 아파트분양정보 부동산전망 서울 분양정보 한국 임대아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산실거래가 분양시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 이 아파트는 백현근린공원과 맞닿아 있으며 단지 앞으로는 운중천이 흘러 주거 환경이 쾌적하다. 또한 운중로를 중심으로 상권이 형성돼 은행, 병원, 약국, 식당, 카페 등을 이용하기 쉽다.

동시에 신분당선·경강선 판교역행 버스 노선이 단지 앞 버스 정류장에 있어 대중교통 이용이 간편하다. 신분당선 이용 시 판교역에서 강남역까지 20분 내로 강남역 업무지구 통근이 쉽다. 또한 판교테크노밸리가 차량 10분 거리로 직장인이 선호한다.

한편 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 10·11월 판교원3단지휴먼시아푸르지오는 전용면적 별로 전세가 ▲84.51㎡ 6억4000만원 ▲84.56㎡ 6억원~6억5000만원 ▲84.71㎡ 6억5000만원 ▲101.27㎡ 7억4000만원 ▲116.58㎡ 8억원 ▲150.02㎡ 10억원 선에 거래됐다.판교삼백공인중개사사무 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아가든 골드마크시티 에코그린시티 그린스타 하노이베스트부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal 소는 지난달 27일 경기도 성남시 분당구 판교동 판교원3단지휴먼시아푸르지오 전용면적 101.27㎡ 매물을 전세가 7억4000만원에 중개했다고 5일 밝혔다. 판교원3단지휴먼시아푸르지오는 2009년 10월 입주했으며 최고 35층, 5개동, 총 486가구 규모다. 전용면적은 84.51~180.08㎡로 중형 평형부터 대형 평형을 제공한다.

판교삼백공인중개사사무소 관계자는 “판교원마을 아파트는 백현근린공원과 판교공원으로 둘러싸여 있어 자연친화적 주거환경을 자랑한다. 교육 시설과 편의 시설을 이용하기 편하며 업무지구로 통근하기 좋아 실거주 목적의 문의가 꾸준하다”라고 전했다.

실제로 판교원3단지휴먼시아푸르지오는 단지 바로 옆이 판교중이며 판교초를 도보로 통학한다. 이 아파트는 백현근린공원과 맞닿아 있으며 단지 앞으로는 운중천이 흘러 주거 환경이 쾌적하다. 또한 운중로를 중심으로 상권이 형성돼 은행, 병원, 약국, 식당, 카페 등을 이용하기 쉽다.

동시에 신분당선·경강선 판교역행 버스 노선이 단지 앞 버스 정류장에 있어 대중교통 이용이 간편하다. 신분당선 이용 시 판교역에서 강남역까지 20분 내로 강남역 업무지구 통근이 쉽다. 또한 판교테크노밸리가 차량 10분 거리로 직장인이 선호한다.

한편 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 10·11월 판교원3단지휴먼시아푸르지오는 전용면적  매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아가든 골드마크시티 에코그린시티 그린스타 하노이베스트부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal 별로 전세가 ▲84.51㎡ 6억4000만원 ▲84.56㎡ 6억원~6억5000만원 ▲84.71㎡ 6억5000만원 ▲101.27㎡ 7억4000만원 ▲116.58㎡ 8억원 ▲150.02㎡ 10억원 선에 거래됐다

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn