Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
[알쏭달쏭 부동산 법률상담] 임대기간 도중 임대료 증액, 얼마까지 가능할까? – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

[알쏭달쏭 부동산 법률상담] 임대기간 도중 임대료 증액, 얼마까지 가능할까?

임대차 계약서에서 임대 기간 도중 임대료를 증액할 수 있도록 정하고 있는 경우가 있다.하노이부동산 베트남부동산 하노이아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114  project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars오늘은 이 부분에 대해 독자들이 궁금해하는 사항들을 정리하고자 한다.

먼저, 임대료 증액 한도다. 임대인이 주택임대사업자라면 의무임대기간 중에는 임대료를 연 5% 내에서만 증액할 수 있다. 또 임대료는 임대기간 첫 1년 동안에는 증액하지 못하며, 유로윈도 부동산시세 골든팰리스 분양시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 omes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen CitySplendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property임대 기간 도중 임대료를 증액했다면 그로부터 최소 1년이 지나야 다시 증액할 수 있다(민간임대주택에 관한 특별법 44조 2항, 3항).

여기까지는 법에서 정한 내용으로, 주택임대사업자라면 다 알고 있을 것이다. 유의할 점은 국토교통부는 기존 세입자와 계약을 갱신하거나 신규 세입자와 계약을 새로 체결할 때도 이 같은 조항이 적용된다는 입장을 취하고 있다는 점이다(국토교통부 2017년 7월 28일 유권해석). 이에 따르면 주택임대사업자는쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매매 센터 건물 아파트매매 인도차이나 디티월세 상가매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트분양 아파트분양정보 부동산전망 Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinh 의무 임대 기간에는 기존 세입자와 계약을 갱신하는 방법으로도 이 제약을 벗어나지 못하며 후속 세입자와 임대료를 정할 때도 이 제약을 받는다.

다음으로 증액분 계산 방법이다. 예를 들어 임대료가 보증금 6000만원, 월세 60만원이라고 가정해 보자. 이때 1년 후 임대료 상한은 얼마인가. 법에서는 임대료를 임대보증금과 월세를 포함한 개념으로 정의하고 있다. 따라서 보증금과 월세 상한은 각각 5%씩 증액한 보증금 6300만원, 월세 63만원이 된다. 서울 분양정보 한국 임대아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산실거래가 분양시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아가든 골드마크시티 에코그린시티 그린스타 하노이베스트부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong 만약 보증금은 6000만원 그대로 두고 월세만 증액한다면 월세 상한은 어떻게 될까. 이때는 보증금을 300만원 증액하는 대신 증액분 300만원을 월세로 전환해서 계산한다.

따라서 보증금을 월세로 전환하는 비율이 얼마냐에 좌우된다. 이 비율을 전월세전환율이라고 한다. 민간임대주택법에서는 전월세전환율이 한국은행 공시 기준금리+연 3.5%를 초과하지 못하도록 정하고 있다. 현재 기준금리가 1.5%이므로 연 5%가 상한인 셈이다.

이 사례에서 전월세전환율을 연 5%로 정했다고 가정하면 보증금 300만원을 월세로 전환한 금액은 1만2500원이 된다. 따라서 월세 상한은 이 금액을 사례에서 본 금액에 더한 64만2500원이 된다. 그러면 만약 보증금을 5000만원으로 한다면 어떻게 될까. 이때는 월세로 전환될 금액이 1300만원이 된다. 계산하면 월세 상한은 68만4167원이 된다. 보증금을 7000만원으로 한다면 월세 상한은 60만833원이 된다.

다만 보증금을 임대 기간 도중에 변경하는 것은 임차인의 재무 사정에 큰 영향을 미친다. 그러므로 사전에 세입자와 충분히 협의해서 진행할 필요가 있다.서울 분양정보 한국 임대아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산실거래가 분양시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아가든 골드마크시티 에코그린시티 그린스타 하노이베스트부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong  또 그간 임대차 관례상 전월세전환율을 미리 정하는 경우는 드문데, 이 또한 미리 정해 두는 것이 임대인과 임차인 모두에게 바람직하다

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn