Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
[얼마집] 암사동 ‘강동롯데캐슬퍼스트’ 전용 103㎡ 10.6억원 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

[얼마집] 암사동 ‘강동롯데캐슬퍼스트’ 전용 103㎡ 10.6억원

서울 강동구 암사동 ‘강동롯데캐슬퍼스트’ 중대형 면적대가 최고가를 썼다.

18일 서울부동산정보광장에 따르면 이 아파트 전용면적 103㎡는 지난 13일 10억6000만원에 거래됐다.하노이부동산 베트남부동산 하노이아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산시세 골든팰리스 분양시작 현대힐스테이트  Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen CitySplendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars같은 주택형은 직전 거래이던 8월 9억9000만~10억원에 손바뀜했다. 당시보다 6000만~7000만원가량 오른 가격이다. 종전 최고가는 10억1000만원이다.

다른 면적대도 오름세다. 전용 84㎡는 지난달 9억5000만원에 팔려 10억원 선에 근접했다. 전용 59㎡는 8억6000만원에 거래를 마쳤다.
[얼마집] 안양 ‘비산롯데캐슬’ 전용 82㎡ 5억원에 거래

아파트는 옛 강동시영1단지를 재건축해 2008년 입주했다. 최고 34층으로 40개 동, 3226가구의 대단지다. 전용 59~160㎡로 소형부터 대형 면적대까지 갖췄다.

지하철 5호선 명일역이 300m 거리다.아파트매매 인도차이나 디티월세 상가매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트분양 아파트분양정보 부동산전망 서울 분양정보 한국 임대아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산실거래가 rtment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam M 8호선 연장선이 인근에 개통될 예정이다. 암사나들목(IC)을 통해 올림픽대로를 이용하기 편리하다. 구리와 남양주, 하남 등 주변 도시 이동도 수월한 편이다.

광나루 한강공원이 가깝고 암사유적도 인근에 있다. 주변엔 전원마을인 양지마을과 서원마을, 선사마을이 있다. 초등생 자녀가 배정되는 명덕초는 단지 바로 옆이다. 단지 안엔 강일중이 있다

◆서울 관악구 수익형 꼬마 빌딩=대지 170㎡, 연면적 400㎡의 5층 건물. 주차 3대. 안정된 임대상권.

◆서울 관악구 수익형 꼬마 빌딩=대지 170㎡, 연면적 400㎡의 5층 건물. 주차 3대. 안정된 임대상권. 보증금 3억5000만원, 월세 750만원(임대기간 1년 이상). 사정상 시세(19억) 이하 급매. 13억5000만원. 현금가 10억원. 02-532-1218 서초 스카이 이기종
 
◆인천 검단신도시 역세권 수익형 다가구주택=대지 420㎡, 실 연면적 800㎡의 주인세대 갖춘 다가구주택. 융자 7억원, 보증금 6억원, 월세 750만원. 검단산업단지 배후 주거지. 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매매 센터 건물 y Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky임차수요 풍부. 신도시 개발에 따른 향후 투자수익 기대. 급매가 17억원. 010-2290-5981 서인천공인 조근원
 
◆경기 화성 남양지구 1층 독점 약국 상가=1만2000가구 배후 상업지역 대로변 7층 건물의 1층 출입구 코너 점포 82㎡. 보증금 1억원, 월 500만원(VAT 별도)에 약국으로 임대. 융자 5억5000만원, 실투자 4억5000만원. 급매가 11억원. 02-576-0090 강남 서울공인 이석규

보증금 3억5000만원, 월세 750만원(임대기간 1년 이상). 사정상 시세(19억) 이하 급매. 13억5000만원. 현금가 10억원. 02-532-1218 서초 스카이 이기종

 
◆인천 검단신도시 역세권 수익형 다가구주택=대지 420㎡, 실 연면적 800㎡의 주인세대 갖춘 다가구주택. 융자 7억원, 보증금 6억원, 월세 750만원. 검단산업단지 배후 주거지. 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매매 센터 건물 y Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky임차수요 풍부. 신도시 개발에 따른 향후 투자수익 기대. 급매가 17억원. 010-2290-5981 서인천공인 조근원
 
◆경기 화성 남양지구 1층 독점 약국 상가=1만2000가구 배후 상업지역 대로변 7층 건물의 1층 출입구 코너 점포 82㎡. 보증금 1억원, 월 500만원(VAT 별도)에 약국으로 임대. 융자 5억5000만원, 실투자 4억5000만원. 급매가 11억원. 02-576-0090 강남 서울공인 이석규

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn