Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
얼마집] 한강 마주보는 ‘래미안당산1차’…전용 84㎡ 최고가 거래 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

얼마집] 한강 마주보는 ‘래미안당산1차’…전용 84㎡ 최고가 거래

래미안당산1차’는 서울 영등포구 당산동 한강변에 들어선 작은 단지다. 아파트는 1995년 348가구가하노이부동산 베트남부동산 하노이아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산시세 골든팰city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars입주했다. 최고 20층, 4개 동 규모다. 전용면적 59㎡와 84㎡, 114㎡ 세 가지 주택형으로 구성됐다.

노들로와 올림픽대로를 사이에 두고 한강을 마주 보고 있는 게 특징이다. 탁 트인 조망이 이 아파트의 장점이기도 하다. 밤섬 일대와 여의도 국회의사당을 조망할 수 있다.

교통 여건도 좋은 편이다. 지하철 2·9호선 환승역인 당산역이 코앞이다. 강북은 물론 여의도와 강남 등 리스 분양시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매매 센터 건물 아파트Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen CitySplendora Homecity home 서울 주요 업무지구에 환승 없이 닿을 수 있다. 여의도의 경우 도보나 자전거를 이용해 출퇴근해도 될 만큼 가깝다. 아파트 바로 앞에 올림픽대로가 뚫려있는 데다 양화대교가 가까워서 주변 어디로든 이동이 쉽다.
[얼마집] ‘상도엠코타운센트럴파크’ 전용 84㎡ 11.5억원

쾌적한 휴식 공간도 많은 편이다. 여의도 한강공원이 가까운 거리인 데다 양화대교와 이어지는 선유도공원이 가깝다.

최근 최고가에 거래됐다. 전용 84㎡는 이달 초 7억2500만원에 손바뀜했다. 지난 8월 7억2000만원에 매매 인도차이나 디티월세 상가매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트분양 아파트분양정보 부동산전망 서울 분양정보 한국 임대아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타 Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu 거래됐을 때보다 500만원 정도 올랐다. 이 주택형의 매매가격이 올해 초에야 6억원을 넘어선 점을 감안하면 상승폭이 가파른 편이다.래미안당산1차’는 서울 영등포구 당산동 한강변에 들어선 작은 단지다. 아파트는 1995년 348가구가 입주했다. 최고 20층, 4개 동 규모다. 전용면적 59㎡와 84㎡, 114㎡ 세 가지 주택형으로 구성됐다.

노들로와 올림픽대로를 사이에 두고 한강을 마주 보고 있는 게 특징이다. 탁 트인 조망이 이 아파트의 장점이기도 하다. 밤섬 일대와 여의도 국회의사당을 조망할 수 있다.

교통 여건도 좋은 편이다. 지하철 2·9호선 환승역인 당산역이 코앞이다. 강북은 물론 여의도와 강남 등래미안당산1차’는 서울 영등포구 당산동 한강변에 들어선 작은 단지다.하노이부동산 베트남부동산 하노이아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산시세 골든팰리스 분양시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars아파트는 1995년 348가구가 입주했다. 최고 20층, 4개 동 규모다. 전용면적 59㎡와 84㎡, 114㎡ 세 가지 주택형으로 구성됐다.

노들로와 올림픽대로를 사이에 두고 한강을 마주 보고 있는 게 특징이다. 탁 트인 조망이 이 아파트의 장점이기도 하다. 밤섬 일대와 여의도 국회의사당을 조망할 수 있다.

교통 여건도 좋은 편이다. 지하철 2·9호선 환승역인 당산역이 코앞이다. 강북은 물론 여의도와 강남 등 서울 주요 업무지구에 환승 없이 닿을 수 있다. 여의도의 경우 도보나 자전거를 이용해 출퇴근해도 될 만큼 가깝다. 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매매 센터 건물 아파트매매 인도차이나 디티월세 상가매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트분양 아파트분양정보 부동산전망 서울 분양정보  Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen CitySplendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes 아파트 바로 앞에 올림픽대로가 뚫려있는 데다 양화대교가 가까워서 주변 어디로든 이동이 쉽다. 서울 주요 업무지구에 환승 없이 닿을 수 있다. 여의도의 경우 도보나 자전거를 이용해 출퇴근해도 될 만큼 가깝다. 아파트 바로 앞에 올림픽대로가 뚫려있는 데다 양화대교가 가까워서 주변 어디로든 이동이 쉽다.

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn