Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
오피스텔 시장도 양극화…서울-지방, 매매가 차이 ‘2.2배’ – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

오피스텔 시장도 양극화…서울-지방, 매매가 차이 ‘2.2배’

오피스텔 시장에서도 서울과 지방 간 양극화 현상이 나타나고 있다.부동산정보서비스 ㈜직방은 오피스텔 매매 실거래가격을 분석한 결과 지난해부터 서울과 그 외 지역 간 가격 차이가 점점 더 벌어지는 것으로 나타났다고 22일 밝혔다.
서울의 오피스텔 1호당 평균 실거래가격은 2011∼2014년 1억8천만원 수준에 머물다가 2015년 2억원을 돌파했고 올해 2억4천713만원으로 상승했다.
경기·인천은 2015년부터 가격이 점차 오르기 시작해 올해 1억7천63만원으로 집계됐다.
반면 지방은 2016년 1억2천289만원을 기록한 이후 점차 하락해 올해는 1억1천455만원에 그쳤다.
㎡(전용면적 기준)당 오피스텔 실거래가격은 서울이 올해 들어 600만원선을 넘어서며 평균 623만원에 거래됐다.
2015년 ㎡당 500만원을 돌파한 이후 3년 만에 600만원 이상으로 거래가격이 상승한 것이다2009년 400만원을 돌파한 이후 6년 만에 500만원대를 기록한 것과 비교하면 상승 속도가 2배로 빨라졌다.
경기·인천은 2017년 소폭 하락한 이후 다시 상승해 ㎡당 351만원에 거래됐다.
지방도 ㎡당 거래가격은 꾸준히 상승해 283만원에 거래가 이뤄졌다.
다만 서울이나 경기·인천의 가격 상승에 비하면 증가 폭은 작

빠듯한 살림에 하루하루를 겨우 넘기고, 밥 먹을 돈도 없어 라면 하나로 몇 끼의 끼니를 떼우는 등… 돈 때문에 힘들어 하던 사람들이 몇 십억대의 자산가가 되는 ‘인생역전’ 이야기를 종종 들을 수 있다. 이런 이야기를 들을때마다 부러움과 질투로 만감이 교차하며 “나도 언젠가는…”이라며 나에게도 인생역전의 기회가 찾아오길 빌게 된다.

TV나 영화 속에서나 인생역전을 이뤄낸 사람들을 볼 수 있을 것 같지만 그 주인공들은 생각보다 가까운 곳에 있다. 김봉윤씨(43세)역시 다른 사람들의 ‘인생역전’이야기를 들으며 누구보다도 그들을 부러워하던 사람 중 하나였다. 그랬던 그가 이제 놀라운 인생역전 이야기의 주인공이 되었다. 불과 몇 달 만에 현금 자산만 약 20억원에 육박하는 자산가로 다시 태어났기 때문이다.

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn