Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
‘유커 특수’ 사라지자… 홍대·종로 호텔 건립 잇따라 중단 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

‘유커 특수’ 사라지자… 홍대·종로 호텔 건립 잇따라 중단

‘유커(중국인 관광객) 특수’에 대한 기대로 서울 홍대, 신촌, 종로 등에서 추진되던 호텔 사업이 잇따라 중단되고 있다. 하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린  EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberryapartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale category budongsan imperia garden goldmark city green stars  사드(고고도 미사일방어체계) 문제 등으로 급감했던 중국인 관광객의 행렬이 이전 수준을 회복하지 못하고 있어 앞으로 사업 중단이 더 이어질 것으로 보인다.

서울시는 지난 22일 열린 제12차 도시·건축공동위원회에서 종로5가 138의 4에 대한 종로4·5가 지구단위계획 변경 결정안이 통과됐다고 23일 밝혔다. 과거 스탠다드차타드은행 종로5가역지점과 부설 주차장으로 쓰이던 이곳에는 2014년부터 지상 20층, 360실 규모 호텔 건축이 추진되고 있었다. 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam이후 서울 내 호텔 공급 물량이 급증하며 사업성이 낮아지면서 사업자가 오피스텔(조감도) 건축으로 방향을 틀었다.

같은 날 위원회에선 마포구 동교동 167의 13 일원에 2014년부터 계획된 호텔 건립도 취소됐다. 이런 내용을 담은 ‘마포지구 지구단위계획 변경 결정안’이 통과돼 앞으로 지역 여건에 맞는 다른 시설을 지을 수 있게 됐다. 앞서 지난 5월엔 마포구 서교동 사거리 관광호텔 건립 사업이 무산됐다. 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen  이곳엔 의료시설 건립을 추진 중이다.

정부는 2010년 이후 중국인 관광객이 급증하자 관광호텔에 대해 용적률 등 건축 규제를 완화해주는 ‘관광숙박시설 확충을 위한 특별법’을 만들었다. 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh 이 특별법은 2012년 7월부터 2016년 12월까지 시행했다. 이 기간 서울시가 건축 규제를 완화한 지구단위계획구역 내 사업장 56곳 중 43곳은 공사가 완료됐거나 공사 중이다. 13곳은 미추진 지역으로 이 중 현재까지 5곳에서 호텔 건립이 취소됐다.

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn