Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
은행 자영업자 대출 40%가 부동산 업종에 쏠려 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

은행 자영업자 대출 40%가 부동산 업종에 쏠려

제조업의 2배 넘어…부동산·내수경기 민감업종에 쏠려 위험 (서울=연합뉴스) 김지훈 기자 = 베이비붐 세대 은퇴와 취업난, 기업 구조조정 등으로 자영업자 대출이 급증한 가운데 자영업자 대출 중 40%가 부동산 관련 업종에 편중된 것으로 나타났다. 앞으로 미국 금리 인상으로 국내 대출금리가 본격적인 상승세로 돌아서고 공급과잉으로 인해 부동산경기가 주저앉으면 이 부분이 베트남 부동산 국내 금융시스템에 리스크 요인이 될 수 있다는 우려가 나온다. 한국기업평가가 24일 국내 12개 일반은행의 업무보고서를 토대로 개인사업자 여신을 업종별로 분석한 결과 지난 6월 말 현재 부동산업 및 임대업이 차지하는 비중이 39.4%로 가장 컸다.

제조업이 17.3%로 뒤를 이었는데 제조업 내의 업종별 비중은 기계장비가 3.5%, 금속가공제품 2.9%, 섬유제품·의복 1.7%, 자동차 및 트레일러 1.3%, 고무·플라스틱 1.2% 등이었다. 제조업에 이어 도소매업이 16.0%를 차지했고 숙박 및 음식점업은 10.5%였다.

이어 보건업 및 사회복지서비스업이 6.1%였고 협회·단체·기타 개인 서비스업 3.0%, 예술·스포츠·여가 관련 서비스업과 건설업이 각 1.2%, 운수업 0.8% 등을 차지했다. 이처럼 개인사업자 하노이 아파트 대출이 대부분 부동산이나 내수경기에 민감한 업종에 치우쳐있어 경기 부진으로 인한 타격이 크다는 분석이 나온다.

김정현 한국기업평가 평가전문위원은 “개인사업자 대출이 부동산 및 내수경기에 민감한 업종 위주로 구성돼 있어 향후 경기침체 또는 주택 및 부동산 경기가 위축되면 건전성이 악화될 위험을 공장 매물 내포하고 있다”고 말했다. 12개 은행의 지난 6월 말 현재 개인사업자 여신은 총 185조5천억원으로 작년 말 177조7천억원보다 7조8천억원 늘었다.

주택담보대출(344조1천억원)과 비주택담보대출(127조4천억원)에 개인사업자 대출을 합친 전체 가계여신 471조5천억원의 17.7%를 차지했다. 저금리 덕에 아직은 개인사업자 대출의 연체율은 높지 않은 상황이다.

개인사업자 대출 중 예술·스포츠·여가 관련 서비스업의 연체율(6월 말 기준)이 1.0%로 비교적 높았고 제조업과 도소매업, 운수업 등이 0.6% 수준이었다. 하지만 개인사업자는 부채의 증가속도가 빠르고 부채의 질도 악화하고 있어 우려를 낳고 있다. 하나금융경영연구소에 따르면 사무실 별장 개인사업자가 저축은행 등 2금융권에서 대출받은 금액은 작년 상반기 29조8천억원에서 올 상반기 39조7천억원으로 증가했다.

신용도가 악화되는 개인사업자가 대출을 받기 위해 은행에서 2금융권으로 밀리는 ‘풍선효과’가 나타나는 것이다. 한국은행에 따르면 개인사업자의 가구당 평균 부채는 2012년 7천960만원에서 작년 9천392만원으로 3년 새 18% 증가해 같은 기간 상용근로자의 부채 증가율 12.9%보다 월등히 높았다.

처분가능소득 대비 원리금 상환액 비율도 지난해 상용근로자는 21.5%였던 반면 자영업자는 30.6%로 집계됐다. 김정현 전문위원은 “기업 구조조정 확대로 담보비중이 오피스 임대 높고 마진도 양호한 개인사업자 대출이 빠르게 늘고 있지만 부동산 및 내수 민감업종 위주여서 건전성 저하 우려가 크고 여신심사 기준도 은행별로 상당한 차이가 있다”면서 “금융감독당국의 실태 점검 등 관리를 강화할 필요가 있다”고 말했다.

베트남 부동산 하노이 아파트 공장 매물 사무실 별장 오피스 임대

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn