Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
잠잠해진 집값..’3기신도시 발표’ 변수되나 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

잠잠해진 집값..’3기신도시 발표’ 변수되나

# ‘3기 신도시 지정에 앞서 2기 신도시 교통망 확충이 먼저’라는 청와대 청원 게시물엔 23일 9시 현재 8700여 명의 인원이 참여했다. 청원자는 “서울 근교 땅을 개발해서하노이부동산 베트남부동산 하노이아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산시세 골든팰리스 분양시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars아파트만 막 지으면 집값이 잡히겠느냐”며 “2기 신도시 교통망 확충이 우선돼야 한다”고 주장했다.

치솟던 집값은 잠잠해졌지만, 정부의 ‘연내 3기 신도시 발표’ 방침으로 시장이 술렁이고 있다. 2기 신도시 교통대책까지 포함될 전망이어서, 사실상 수도권 전반에 영향을 미칠 재료다. 지역 간 갈등까지 격화되고 있다. 2기 신도시 입주민들이 교통 인프라 부족에 따른 상대적 박탈감을 호소하는 반면, 투자자들은 3기 신도시 예정지 정보를 공유하며 주판알을 튕기는 모양새다.

위례신도시 전경. [헤럴드경제DB]
위례신도시 전경. [헤럴드경제DB]
2기 신도시는 현재 준공면적 기준으로 약 52% 진행이 완료됐다. 김포 한강과 대전 도안 등 2개 사업은 준공됐다. 성남 판교, 화성 동탄, 광교 등 3개 신도시는 사업이 80% 진행됐다. 위례, 파주 운정, 양주, 마산 등의 진행률은 50% 수준이다.버원비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매매 센터 건물 아파트매매 인도차이나 디티월세 상가매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트분양 아파트분양정보 부동산전망 서울 분양정보 한국 임대아Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen CitySplendora Homecity home 하지만 교통 인프라가 부족해 지역별 아파트값 격차가 상당하다.

부동산114에 따르면 최근 2년간 판교 아파트값이 35%(3.3㎡당 2466만원→3348만원) 급등할 때 김포는 7.41%(1012만원→1087만원) 오르는 데 그쳤다.

권일 부동산인포 리서치팀장은 “어떤 정부에서도 신도시를 개발하는 과정에서 택지 개발과 교통 인프라를 동시에 한 적이 없다”며 “매번 급한 불을 끄려는 정책을 내놓다 보니 기존 입주민들의 불만과 지역별 양극화가 발생하는 것”이라고 꼬집었다.

국토교통부에 따르면 2기 신도시 9곳에 대한 광역교통개선대책 총 사업비는 28조5272억원이었다. 이 중 LH(한국토지주택공사) 등 사업시행자가 부담한 금액은 15조7681억원으로 집계됐다. 사업시행자 교통부담금은 토지조성원가에 포함된다. 사실상 입주민들이 부담한 셈이다. 2기 신도시 입주민 1명당 1310만원 꼴이다.

무려 16조원을 삼킨 국토부지만 11년간 실적은 없다. 불편한 2층 버스 확충과 들쭉날쭉한 배차 간격으로 매일 펼쳐지는 ‘통근 지옥’에 대한 불만이 쏟아지는 이유다.

국토부는 연내 발표하는 신규 공공주택지구 계획에 2기 신도시 교통망 개선방안을 포함할 방침이다. 하지만 내년 SOC 예산안이 짜여진 상태에서 움직임의 폭은 제한적이다.

업계 한 관계자는 “2기 신도시 광역교통망 현장을 점검할 수 있는 인력과 시스템도 부족한데 광역철도 파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산실거래가 분양시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아가든 골드마크시티 에코그린시티 그린스타 하노이베스트부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang 연장과 고속도로 건설계획 등 가시적인 결과물을 내놓을 수 있을지 의문”이라며 “버스 노선 확충이나 철도ㆍ전철 증편 등 단편적인 수준에 그칠 경우 3기 신도시 반대 목소리는 더 커질 것”이라고 말했다

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn