Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
전세자금대출 받을 때 집주인에게 알려야 할까 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

전세자금대출 받을 때 집주인에게 알려야 할까

세입자가 전세자금대출을 받을 때 집주인과 불필요한 오해를 없애기 위해 금융감독원이 ‘전세자금대출 표준안내서’를 도입했다. 7일 금융감독원이 발표한 표준안내서에는 전세자금대출에 수반되는 절차와 임대인 협조 사항 등이 포함됐다. 전세자금대출이란 세입자(임차인)가 전세계약이 끝날 때 집주인(임대인)에게 전세금을 돌려 받을 권리(임대차보증금반환채권)를 확인하고 은행이 베트남 부동산 세입자에게 대출을 해 주는 상품이다. 이 대출은 전세가격 상승으로 지난 6월말 기준 잔액이 49조8000억원으로 급증했다. 대출을 실행하는 과정에서 은행은 임대차보증금반환채권에 대해 오피스 임대 우선 변제를 받을 수 있는 ‘질권’을 설정하거나 세입자가 이 채권을 은행에 양도를 하게 된다. 은은행은 이ㅏ 과정에 대해 집주인에게 통지 하거나 집주인의 승낙을 받는다. 전세자금대출을 해 주기 전에 실제 전세계약이 이뤄졌는지 확인하는 차원에서도 은행은 집 주인에게 연락을 해야 한다.

집 주인이 원활하게 협조를 하면 대출 실행에 별 문제가 없지만 일부 집주인은 ‘질권설정’이 이뤄진 경우 본인의 부동산 소유권에 영향이 있을 것을 우려해 승낙을 하지 않는 경우가 있다. 하노이 아파트 금감원 관계자는 “질권설정이나 채권양도는 은행이 임대차보증금반환채권에 대한 우선적인 권리 확보를 위한 것으로 임대인의 부동산 소유권하고는 아무 상관이 없다”고 설명했다.

은행은 세입자가 나중에 집 주인에게 돌려받을 전세금을 보고 대출을 해 주는 것이기 때문에 집주인에게 “계약이 끝난 시점에 세입자가 아닌 은행에 돈을 돌려줘야 한다”는 확인을 공장 매물 받는 것이다. 집주인은 어차피 세입자에게 내어줄 보증금을 은행에 주는 것이니 금전적인 피해는 전혀 없다.

그렇다면 집 주인의 동의를 무조건 받아야 할까. 현재 보증상품 중에는 집주인의 동의 없이 전세자금대출이 가능한 상품도 있다. 다만 이 경우에도 전세계약이 있는지 집주인에게 사무실 별장 확인하는 절차는 진행된다. 불필요한 오해를 줄이기 위해서는 가급적 전세계약을 할 때 미리 ‘전세자금대출’을 받는다는 사실을 알리고 동의를 구하는 것이 좋다는 설명이다. 이런 절차가 원활하게 이뤄지도록 ‘표준안내서’를 활용하면 된다.

베트남 부동산 하노이 아파트 공장 매물 사무실 별장 오피스 임대

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn