Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
주변 집값 들썩.. 임대주택 개념 바꾼 뉴스테이 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

주변 집값 들썩.. 임대주택 개념 바꾼 뉴스테이

요즘 서울 구로구 고척동 일대 부동산시장이 활기를 띠고 있다. 일대가 정부가 역점사업으로 추진하고 있는 ‘뉴스테이’(기업형 임대주택) 사업지로 지난달 선정되면서 나타난 변화다. 소음과 분진으로 주민의 불만을 사던 시멘트 레미콘 공장이 47년 만에 이전하고 그 자리에 뉴스테이 주택 1000채와 도시공원이 들어설 예정이다. 폐허로 방치됐던 옛 영등포 교정시설 터에는 주택 2303채와 대규모 상업시설도 부동산 건설된다.

인근에 사는 주부 이윤미 씨(37)는 “동네주민들 사이에 아파트에서 보이던 교도소가 없어졌고 주변까지 정리되면 집값이 오를 것이라는 기대가 크다”고 전했다. 실제로 주변 부동산도 기지개를 켜고 있다. M부동산중개업소의 신동유 사장(55)은 “최근 두 달 사이 인근 지역 중소형 아파트 값이 3000만∼4000만 원 오르고 단독주택 값도 뛰었다”고 말했다.

중산층·서민 주거안정을 목표로 만들어진 뉴스테이는 이처럼 노후지역에 새로운 활력을 불어넣는 효과가 적잖다. 실제로 경기 과천시 주암동 비닐하우스촌이나 경기 용인시 언남동 옛 경찰대 및 법무연수원 일대 부동산시장도 뉴스테이 건설 계획 발표 이후 “묵혀두던 땅에 드디어 생기가 돌게 됐다”는 반응과 함께 가격이 꿈틀대고 있다. 대규모 임대주택이 들어서는 지역에 대한 부정적인 반응이 많았던 점을 고려하면 큰 변화라는 게 전문가들의 평가다.

뉴스테이의 인지도와 호감도 변화는 수치로도 확인된다. 이달 초 국토교통부가 발표한 ‘상반기 뉴스테이 정책 인식 조사’(한국갤럽이 수도권 및 4대 광역시 30∼50대 1000명 대상으로 실시)에 따르면 뉴스테이에 대한 인지도(28.2%→49.4%)와 호감도(35.1%→43.2%)는 지난해보다 각각 21%포인트, 8%포인트 이상 오른 것으로 나타났다. 특히 전세나 월세를 사는 응답자들의 경우 67.5%가 ‘뉴스테이에 입주할 의향이 있다’고 답한 것으로 하노이 조사됐다.

이에 따라 국토부는 2017년까지 뉴스테이 건설물량을 당초 13만 채에서 15만 채로 2만 채를 늘리기로 했다. 또 지난해 6000채에 대해 입주자 모집을 실시한 데 이어 올해는 1만4000채, 2017년에는 2만2000채 등 총 4만 채 이상에 대해 입주자를 모집할 계획이다.

서원석 중앙대 도시계획·부동산학과 교수는 뉴스테이에 대해 “이전의 저소득층 중심 임대주택 정책에서 벗어나 중산층까지 대상을 확대했다는 점에서 긍정적이다”라고 평가했다. 그는 “다만 뉴스테이 등으로 지역이 활성화될 경우 저소득층 원주민이 쫓겨나는 등 피해를 입는 상황도 발생할 수 있어 이에 대한 대책도 기획 단계부터 검토돼야 한다”고 지적했다.

한편 국토부는 비영리법인, 협동조합 등이 직접 임대주택을 운영하는 형태의 청년용 사회적 주택 시범사업을 9월부터 실시한다고 28일 밝혔다. 청년용 사회적 주택은 한국토지주택공사(LH)가 매입한 다가구·다세대주택에서 ‘청년용 셰어하우스’ 같은 형태로 운영될 예정이다. 기존 매입임대주택과 비슷하지만 청년(도시근로자 월평균 소득의 70% 이하인 대학생과 사회 초년생)이 입주자이며 아파트 협동조합 등 운영 기관이 따로 있다는 점이 다르다. 국토부는 올해 서울과 경기 수원 부천 등 수도권의 다가구주택과 원룸 약 300채를 선정해 청년용 사회적 주택 시범사업을 진행할 방침이다.

Tag: 부동산아파트공장별장사무실하노이

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn