Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
주택대출 금리, 또 오른다..신규 코픽스 3년9개월來 최고 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

주택대출 금리, 또 오른다..신규 코픽스 3년9개월來 최고

【서울=뉴시스】조현아 기자 = 기준금리 인상 이후 코픽스 금리가 또 다시 상승했다. 연동된 주택담보대출 금리도 함께 올라갈 예정이다.하노이부동산 베트남부동산 하노이아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산시세 골든팰리스 분양시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디CitySplendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars전국은행연합회가 17일 발표한 ‘2018년 11월 코픽스 공시’에 따르면 지난달 신규 취급액 기준 코픽스는

【서울=뉴시스】조현아 기자 = 기준금리 인상 이후 코픽스 금리가 또 다시 상승했다. 연동된 주택담보대출 금리도 함께 올라갈 예정이다.

전국은행연합회가 17일 발표한 ‘2018년 11월 코픽스 공시’에 따르면 지난달 신규 취급액 기준 코픽스는 1.96%로 전월보다 0.03%p 상승했다. 지난 8월 이후 넉달 연속 상승세로 지난 2015년 2월(2.03%) 이후 3년9개월 만에 최고치를 기록했다.

잔액 기준 코픽스도 전월보다 0.02%p 올라 1.95%를 나타냈다. 지난 2015년 10월(1.98%) 이후 3년1개월 만에 가장 높은 수준이다.코픽스는 농협, 신한, 우리, 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매매 센터 건물 아파트매매 인도차이나 디티월세 상가매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트분양 아파트분양정보 부동산전망 서울 분양정보 한국 임대아T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen SC제일, KEB하나, 기업, KB국민, 한국씨티은행 등 국내 8개 은행이 조달한 예·적금과 은행채 등 주요 수신상품의 가중 평균금리다.

신규 취급액 기준 코픽스는 은행이 지난달중 신규로 조달한 자금만 산출 대상으로 하고 잔액 기준은 은행이 과거부터 지금까지 조달한 자금을 대상으로 산출된다. 여기에 연동된 주택담보대출 금리는 일제히 올라간다.

은행연합회 관계자는 “신규 코픽스는 잔액 기준보다 금리 변동이 신속하다”며 “각 특징을 충분히 이해한 뒤 신중하게 대출 상품을 선택할 필요가 있다”고 말했다.

한편 지난달 21일부터 지난 12일까지 최근 4주간 공시된 단기 코픽스는 1.72~1.87%를 나타냈다. 단기 코픽스는 계약만기 3개월물인 단기 자금을 대상으로 산출됐다.

1.96%로 전월보다 0.03%p 상승했다. 지난 8월 이후 넉달 연속 상승세로 지난 2015년 2월(2.03%) 이후 3년9개월 만에 최고치를 기록했다.

잔액 기준 코픽스도 전월보다 0.02%p 올라 1.95%를 나타냈다. 지난 2015년 10월(1.98%) 이후 3년1개월 만에 가장 높은 수준이다.

코픽스는 농협, 신한, 우리, SC제일, KEB하나, 기업, KB국민, 한국씨티은행 등 국내 8개 은행이 조달한 예파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산실거래가 분양시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아가든 골드마크시티 에코그린시티 그린스타 하노이베스트부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29·적금과 은행채 등 주요 수신상품의 가중 평균금리다.

신규 취급액 기준 코픽스는 은행이 지난달중 신규로 조달한 자금만 산출 대상으로 하고 잔액 기준은 은행이 과거부터 지금까지 조달한 자금을 대상으로 산출된다. 여기에 연동된 주택담보대출 금리는 일제히 올라간다.

은행연합회 관계자는 “신규 코픽스는 잔액 기준보다 금리 변동이 신속하다”며 “각 특징을 충분히 이해한 뒤 신중하게 대출 상품을 선택할 필요가 있다”고 말했다.파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산실거래가 분양시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아가든 골드마크시티 에코그린시티 그린스타 하노이베스트부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29한편 지난달 21일부터 지난 12일까지 최근 4주간 공시된 단기 코픽스는 1.72~1.87%를 나타냈다. 단기 코픽스는 계약만기 3개월물인 단기 자금을 대상으로 산출됐다.

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn