Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
주택시장에 봄바람 부나..강남3구 소폭 상승 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

주택시장에 봄바람 부나..강남3구 소폭 상승

[헤럴드경제=정찬수 기자] 주택시장의 관망세가 여전한 가운데 서울 재건축 예정단지에 대한 기대감이 높아지고 있다. 특히 강남3구의 매매수요 회복세가 감지되고 있다. 하노이 부동산 17일 KB국민은행의 ‘주간 KB주택시장동향’ 조사에 따르면 지난 13일 기준 전국 아파트값은 8주 연속 보합세를 이어갔다. 특시 서울(0.01%)은 강남과 강북이 회복하며 전주 대비 상승했다.

강남구(0.00%)는 금리 인상과 DSR(총부채 원리금 상환비율) 도입 등 각종 규제 정책으로 한산한 분위기였지만, 서초구(0.01%)와 송파구(0.02%)는 개발 호재로 소폭 상승했다. 베트남 부동산 [사진설명=전국의 아파트값이 보합세를 유지한 가운데 강남권은 지역 내 개발 호재와 재건축 예정단지의 기대감이커지면서 매매수요가 살아나는 모습이다. 특히 서초와 송파구의 회복세가 뚜렸하다. 사진=헤럴드경제DB]
[사진설명=전국의 아파트값이 보합세를 유지한 가운데 강남권은 지역 내 개발 호재와 재건축 예정단지의 기대감이커지면서 매매수요가 살아나는 모습이다. 특히 서초와 송파구의 회복세가 뚜렸하다. 사진=헤럴드경제DB]
수도권(0.01%)은 서울과 인천의 회복세에 힘입어 전주 대비 소폭 상승했다. 세부 지역별로는 성남 중원구(0.06%), 수원 영통구(0.06%), 인천 계양구(0.06%), 수원 장안구(0.05%), 은평구(0.04%) 순으로 상승했다.

5개 광역시(0.01%)는 24주 연속 상승했다. 광주(0.00%)는 보합, 대구(-0.05%), 울산(-0.01%)이 하락한 반면 부산(0.07%)과 대전(0.02%)은 상승했다. 상승률 상위지역으로는 하노이 아파트 부산 해운대구(0.15%), 부산 동래구(0.11%), 부산 금정구(0.09%), 부산 부산진구(0.09%), 부산 남구(0.09%) 순이었다. 기타 지방(-0.03%)은 11주 연속 하락세를 보였다.

전국(0.01%)의 아파트 전셋값은 2주 연속 소폭 올랐지만, 신규 공급물량의 증가로 상승폭은 안정화된 모양새다. 특히 서울(0.01%)은 강북지역(0.01%)과 강남지역(0.01%)이 모두 오르며 2주 연속 상승했다.

인천을 제외한 5개 광역시(0.02%)의 전셋값은 6주 연속 올랐다. 상승률 상위지역으로는 부산 북구(0.12%), 부산 기장군(0.07%), 대전 서구(0.06%), 부산 부산진구(0.06%), 광주 광산구(0.05%) 순이었다.

하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 전쥐흥 유로윈도 디케피탈 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 팜흥 팜훙 로열시티 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 다낭시 바딘구 센터 건물 박뜰롐구 디티꺼우여이구 복합 쭝화동 사업 하동구 지역 하이바쯩구 서울 환끼엠구 한국 남뜰롐구 타워 메찌동 빌딩미딩동 뉴타운 떠이호구 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 하이퐁시 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry Goldmark City apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale budongsan imperia garden goldmark city green stars

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn