Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
중개·이사·관리 원스톱..한국판 ‘미쓰이부동산’ 키운다 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

중개·이사·관리 원스톱..한국판 ‘미쓰이부동산’ 키운다

정부가 일본 미쓰이부동산과 같이 중개·임대 관리 등의 서비스를 모두 제공하는 ‘부동산 종합서비스 기업’ 육성에 본격 나선다. 국토교통부는 다양한 서비스가 연계된 부동산 종합서비스를 제공하기 위해 ‘네트워크형 부동산 종합서비스 인증제’ 시범사업을 추진한다고 7일 밝혔다. 네트워크형 부동산 종합서비스는 주된(핵심) 서비스를 제공하는 ‘핵심기업’과 지원 서비스를 제공하는 두곳 이상의 ‘연계기업’으로 구성된다. 인증 유형은 핵심기업이 주력으로 제공하는 서비스 기능에 따라 △개발관리형 △임대관리형 △거래관리형 등으로 나뉜다. 베트남 부동산 개발관리형은 부동산 개발 및 기획, 건설, 시공 등의 서비스를 제공하는 핵심기업이 임대, 관리, 중개, 금융, 평가, 자문 서비스 등을 제공하는 기업과 협력해 서비스를 제공하는 것이다.

임대관리형은 부동산 임대 및 관리(시설관리, 자산관리, 서비스 관리) 등의 서비스를 제공하는 핵심기업이 부동산 개발, 중개, 금융, 생활지원, 평가, 자문 서비스 등을 제공하는 하노이 아파트 기업과 같이, 거래관리형은 부동산 거래와 관련된 서비스를 제공하는 핵심기업이 이사, 생활지원, 세무, 등기, 경공매, 평가, 자문 서비스 등을 제공하는 기업과 협력해 각각 서비스하는 것이다.

유형별로 핵심기업을 중심으로 부동산 종합서비스 네트워크를 구성해 오는 8일부터 (핵심기업이) 인증을 신청하면 된다. 국토부는 다음달 시범사업자를 최종 선정한다.

국토부는 시범사업자를 대상으로 예비인증을 실시하고 1년간의 서비스 운영기간을 거쳐 서비스 실적·성과 등을 평가, 최종 본 인증을 실시할 계획이다.

인증사업자에게 인증 마크를 부여하고 사업성과에 따라 정부 포상 등의 인센티브를 부여한다. 특히 제도 활성화를 위해 인증 사업자의 경우 뉴스테이 주거서비스 공장 매물 인증 참여시 가점, 택지개발사업 내 공급되는 일부 자족용지에 대해 우선순위 부여 등을 검토 중이다.

세제당국과 협의해 법인세 감면 등도 긴밀히 협의해 나갈 사무실 별장 계획이다. 다만 2년 주기로 인증을 갱신하고 인증기간 중 서비스에 중대한 하자가 발생한 경우 인증취소 등을 추진한다.

국토부 관계자는 “이번 시범사업의 운영결과와 업계 의견수렴 등을 오피스 임대 거쳐 2017년에는 본사업을 본격 추진한다”며 “부동산서비스산업 진흥법(가칭)을 바탕으로 인증기관, 인센티브 등을 보다 구체화해 나갈 예정”이라고 말했다.

베트남 부동산 하노이 아파트 공장 매물 사무실 별장 오피스 임대

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn