Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
‘중국인이 몰려온다’ 국내 부동산 매입 5년새 5배 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

‘중국인이 몰려온다’ 국내 부동산 매입 5년새 5배

송광호 기자 = 닥치는 대로 매입해 전 세계 부동산 가격을 높인다는 원성을 듣는 중국인 투자자들이 국내에서도 부동산을 거침없이 사들이고 있는 것으로 나타났다. 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 팜흥 팜훙 로열시티 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry 중국인의 부동산 매입은 지난 5년 사이에 5배나 늘었다. 22일 KB금융경영연구소의 ‘외국인의 한국 부동산 투자 동향’ 보고서를 보면, 2016년 기준 체류 외국인 수는 200만명을 넘었다. 이는 국내 하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 총인구 5천100만 명 대비 약 3.9%에 달한다.

이 가운데 중국인이 압도적으로 많았다. 한국계를 포함한 중국인은 101만7천 명으로 전체 외국인의 50%, 국내 인구의 약 2%를 차지했다. 인구만 에고그린디티 쭝화프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 다낭시 바딘구 센터 건물 박뜰롐구 디티꺼우여이구 Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem 늘어나는 게 아니다. 중국인들은 토지와 건물 등 부동산 보유를 빠른 속도로 늘려가고 있다.

중국인 투자자는 지난해에만 262만㎡의 토지를 사들여 기타국가(101만㎡), 미국(97만㎡), 일본(11만㎡) 투자자를 압도했다.

외국인들이 보유한 전체 토지는 10만5천413필지(2억3천220만㎡)다. 이 가운데 중국인 소유는 2만208필지(1천690만㎡)로 전체 7% 수준에 불과하다.

그러나 증가 속도가 가파르다.

지난 2011년 370만㎡에 불과했던 중국인 복합 쭝화동 사업 하동구 지역 하이바쯩구 서울 환끼엠구 한국 남뜰롐구 타워 메찌동 빌딩미딩동 뉴타운 떠이호구 분양  Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh 투자자의 필지 면적은 작년 1천690만㎡로 5년 만에 약 5배(486%) 증가했다. 같은 기간 전체 외국인 필지는 49% 증가하는 데 그쳤다.

외국인 중 가장 많은 비중을 차지한 미국인이 전체의 51%를 보유하고 있으나 증가율은 둔화하고 있다고 보고서는 전했다.

시장은 중국인 투자자의 행보에 쏠려있다.

중국인들의 ‘사자’에 홍콩, 싱가포르, 캐나다 밴쿠버 등의 집값이 폭등한 영향 때문이다.

캐나다 밴쿠버는 중국인들의 부동산 투자로 집값이 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 하이퐁시 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든  Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City 폭등해 브리티시 컬럼비아주 차원에서 작년 8월부터 외국인에게 주택가격의 15%를 특별취득세로 부과하기도 했다.

지난해 중국의 해외부동산투자 규모는 전년보다 37% 증가한 350억 달러(약 42조 원)에 달할 것으로 추정되고 있다.

김열매 연구원은 중국인들의 부동산 투자가 급증한 해외 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da 사례에 비춰볼 때 가격 폭등 이후 후행적으로 규제를 도입하기보다는 외국인 투자 증가로 인한 영향을 사전에 검토할 필요가 있다고 지적했다.

김 연구원은 “외국인 인지세 도입 등 규제 강화에도 투기성 자금이 유입되면 시장 안정에 시간이 오래 걸릴 수 있어 외국인 투자 유입 전 사전 논의가 필요하다”고 말했다.

하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 전쥐흥 유로윈도 디케피탈 Goldmark City apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale budongsan imperia garden goldmark city green stars

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn