Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
직장여성아파트, 행복주택 변신…구로·부천 등 전국 6곳 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

직장여성아파트, 행복주택 변신…구로·부천 등 전국 6곳

서울 구로, 경기 부천 등 지은 지 30년이 다 된 전국 6곳 직장여성아파트 820가구가 행복주택 1610가구로 재건축된다. 이를 위해 고용노동부, 국토교통부, 근로복지공단, 베트남 부동산 한국토지주택공사(LH)는 19일 업무협약(MOU)을 맺었다.

직장여성아파트는 노동부가 저소득 여성근로자의 주거 안정을 위해 1988~1990년 공급했다. 현재 서울, 인천, 부천, 춘천, 대구, 부산 등 전국 6개 지역에 직장여성아파트 820가구가 운영되고 있다.

근로복지공단은 노동부에서 위탁받아 35세 이하 저소득·무주택 여성근로자에게 하노이 아파트 저렴하게 임대를 주고 있다. 하지만 최근 건물이 낡아 공실이 발생하고 관리에 어려움을 겪어온 것으로 전해졌다.

MOU를 통해 직장여성아파트 820가구는 1610가구로 재건축될 예정이다. 올해 사업승인을 받고 2018년 이후 순차적으로 착공할 전망이다.

820가구는 직장여성들에게 우선 특별공급된다. 나머지는 대학생, 사회초년생, 신혼부부 등 행복주택 입주대상자에게 배정될 예정이다.

하동수 국토부 공공주택추진단장은 “도심 내 노후한 임대아파트를 재활용하는 공장 매물 방식을 통해 주거환경 개선과 행복주택 공급이라는 두 가지 목적을 동시에 달성하는 데 의의가 있는 사업”이라고 말했다.

무교동 공터가 미니 영화관으로 바뀌는 등 서울 시내에 방치된 유휴 공간들이 시민 참여를 통해 휴식공간으로 재탄생한다.

시는 20일 ‘시민누리공간 만들기 프로젝트’ 시민참여단 발대식을 열고 사무실 별장 시민누리공간 10개소 시범사업을 본격 추진한다고 19일 밝혔다.

시민누리공간 만들기 프로젝트는 고가 하부, 지하보도, 방치된 공개공지 등 서울 시내 오피스 임대 활용도가 저조한 유휴 공간을 시민참여형 활성화 공간으로 재창조하는 사업이다.

시에 따르면 7월부터 사업 공모를 진행한 결과 심사를 통해 강남구 선릉 지하보도는 생태공간 조성 등 10개가 선정됐다.

베트남 부동산 하노이 아파트 공장 매물 사무실 별장 오피스 임대

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn