Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
“집값 더 오른다”는 가계, 3년來 최대로 많아졌다 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

“집값 더 오른다”는 가계, 3년來 최대로 많아졌다

[이데일리 김정남 기자] 향후 집값 상승을 전망하는 가계가 3년 만에 가장 큰 폭으로 많아졌다.

한국은행이 27일 내놓은 소비자동향조사를 보면, 이번달 주택가격전망 소비자동향지수(CSI)는 119로 전월 대비 10포인트 상승했다하노이부동산 베트남부동산 하노이아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산시세 골든팰리스 분양시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen CitySplendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars. 지난 2015년 10월 당시 119를 기록한 이후 거의 3년 만의 최고 수준이다.

CSI는 소비자의 경제 상황에 대한 인식을 설문조사해 그 결과를 지수화한 통계다. 기준값을 100으로 해 100보다 크면 가계의 경제 심리가 장기평균보다 낙관적임을 의미한다.미딩송다 아파트시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매매  Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale 100보다 작으면 비관적이라는 뜻이다. 한은은 지난 10~17일 전국 2200가구를 대상으로 이번 조사를 진행했다.

서울시 송파구의 아파트 단지 전경. 연합뉴스 제공
서울시 송파구의 아파트 단지 전경. 연합뉴스 제공
주택가격전망 CSI가 119라는 것은 가계가 현재와 비교한 1년 후 집값이 기준값을 훌쩍 뛰어넘을 정도로 오를 것으로 본다는 의미다. 한은 관계자는 “서울 지역의 주택가격과 전세가격 오름세가 확대된 영향”이라고 했다.

△취업기회전망 CSI(전월 대비 -1포인트) △현재경기판단 CSI(변동 없음) △임금수준전망 CSI(-1포인트) 등 다른 지수들이 보합권이었던 것과도 달랐다.

이번달 소비자심리지수(CCSI)는 101.7을 기록하며 전월 대비 2.5포인트 상승했다. ‘일자리 참사’ 여파에 소비심리가 가라앉은 이후 4개월 만의 반등이다.

한은 관계자는 “수출 호조, 주가 상승, 생활물가 오름세 둔화 등으로 심리가 개선됐다”고 설명했다.

보통 추석이 지나면 연휴 기간 오랜만에 모인 가족들과 상의 후 나오는 매물도 있고, 문의 전화도 많은데 올해는 센터 건물 아파트매매 인도차이나 디티월세 상가매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트분양 아파트분양정보 부동산전망 서울 분양정보 한국 임대아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 , 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay움직임이 전혀 없네요. 9ㆍ13 대책 이후 눈치보기 장세가 계속되고 있다고 보면 됩니다.”

정부가 치솟는 서울 집값을 잡기 위해 강도 높은 규제책인 9ㆍ13 부동산 대책과 9ㆍ21 공급 대책을 잇따라 발표하고 추석 연휴도 지났지만 다시 문을 연 부동산 중개업소엔 매물은 나오지 않고 있다. 고가주택일수록 매도 시 세금부담이 적지뉴타운 부동산실거래가 분양시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아가든 골드마크시티 에코그린시티 그린스타 하노이베스트부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1 않은데다 똘똘한 한 채에 대한 선호도도 높아 당분간 매물을 보유하려는 집주인과 매수자간 치열한 눈치싸움이 이어질 가능성이 커 보인다.

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn