Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
집팔아 차익 10억이상 올린 서울시민 54%는 강남3구 거주 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

집팔아 차익 10억이상 올린 서울시민 54%는 강남3구 거주

주택매매로 10억원 이상을 벌어들인 서울시민 중 절반 이상이 강남3구(강남·송파·서초) 거주자인 것으로 나타났다
26일 더불어민주당 김두관 의원이 국세청으로부터 받은 ‘서울시 주택거래 건수 및 양도차익 금액 현황’을하노이부동산 베트남부동산 하노이아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산시세 골든팰리스 분양시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원비글라CitySplendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars보면 2016년 기준 서울시민의 주택거래 6만3468건 가운데 양도차익이 10억원 이상인 거래는 1871건으로 2.9%를 차지했다.

이 1871건의 양도차익 총액은 2조8060억원으로, 같은 해 서울시민이 주택거래를 통해 올린 전체 양도차익(10조7197억원)의 4분의 1을 넘었다.

이들 10억원 이상 양도차익 거래 가운데 강남3구 거주자가 판 주택은 54%에 해당하는 1011건이며, 세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매매 센터 건물 아파트매매 인도차이Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen 이들의 양도차익 총액은 1조4778억원이었다.

강남3구 거주자의 10억원 이상 양도차익 발생 주택거래는 2013년 272건에서 2014년 540건, 2015년 776건, 2016년 1011건으로 늘었다. 3년 새 3.7배로 늘었다.

반면 강남3구를 제외한 나머지 22개 서울 자치구 거주자의 10억원 이상 양도차익 거래 디티월세 상가매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트분양 아파트분양정보 부동산전망 서울 분양정보 한국 임대아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산실거래가 Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu 건수는 860건으로 전체의 46%에 불과했다. 이들의 양도차익은 1조3282억원이었다.인천 검단신도시 마수걸이 분양 단지로 주목을 받았던 ‘검단신도시 호반베르디움’ 전 주택형이 1순위 청약에서 마감됐다.
26일 금융결제원에 따르면 전일 실시한 해당 사업장의 1순위 청약접수 결과, 특별공급을 제외한 951세대 모집에 5943명이 청약해 평균 6.25대 1의 경쟁률을 기록했다. 최고 경쟁률(10.63대 1)은 전용 84㎡A에서 나왔으며, 이어 ▲72㎡B 2.51대 1 ▲84㎡B 2.70대 1 ▲72㎡A 3.63대 1 순으로 집계됐다.

향후 일정은 당첨자 발표가 오는 인천 검단신도시 마수걸이 분양 단지로 주목을 받았던 ‘검단신도시 호반베르디움’ 전 주택형이 1순위 청약에서 마감됐다.

26일 금융결제원에 따르면 전일 실시한 해당 사업장의 1순위 청약접수 결과, 특별공급을 제외한 951세대 모집에 5943명이 청약해 평균 6.25대 1의 경쟁률을 기록했다. 최고 경쟁률(10.63대 1)은 전용 84㎡A에서 나왔으며, 이어 ▲72㎡B 2.51대 1 ▲84㎡B 2.70대 1 ▲72㎡A 3.63대 1 순으로 집계됐다.

향후 일정은 당첨자 발표가 오는 11월 1일, 계약은 13~15일 사흘 간 모델하우스(인천 서구 원당동 32)에하노이부동산 베트남부동산 하노이아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산시세 골든팰리스 분양시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산매D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen CitySplendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars서 진행한다. 전매제한 기간은 1년이고, 입주는 2021년 6월 예정이다11월 1일, 계약은 13~15일 사흘 간 모델하우스(인천 서구 원당동 32)에서 진행한다. 전매제한 기간은 1년이고, 입주는 2021년 6월 예정이다

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn