Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
한국어로 부동산 자격증 시험준비 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

한국어로 부동산 자격증 시험준비

한국어로 부동산 에이전트 자격증을 취득 강의를 들을 수 있는 기회가 열렸다.
글로벌 브로커스(대표 박철효)는 29일 부동산 학교를 개강한다. 이곳에서는 한국말로 쉽게 부동산 에이전트 시험을 준비할 수 있는 수업이 이뤄진다. 6주 동안 진행되는 이번 수업은 매주 월, 수, 금요일 오후 6시부터 밤 10시까지 노크로스에 있는 글로벌 브로커스 사무실에서 열린다. 강의료는 교재비를 포함해 450달러다.
이 학교는 조지아 주정부 부동산 관리국으로부터 부동산 라이센스 취득을 인가받았다. 조지아 주에서는 라이센스 취득을 위해서는 75시간동안 인가를 받은 학교에서 수강한 뒤 시험을 치러야 한다. 18세 이상으로 영주권자에 고교이상 학력이면 누구나 응시할 수 있다.
강좌는 부동산 업계에서 30여년간 활동한 박철효 글로벌 브로커스 대표가 맡는다. 박 대표는 “부동산 경기가 살아나면서 에이전트에 대한 수요가 늘었다”며 “부동산 학교가 한인들에게 실질적인 대안이 될 수 있을 것”이라고 말했다. 이어 “부동산 학교에서는 한국말로 강의가 이뤄지며, 전반적인 컨셉을 쉽게 이해할 수 있다”면서 “앞서 수강한 한인들 대부분이 한번에 자격증을 취득했을 정도로 합격률도 높다”고 말했다.
글로벌 브로커스 부동산학교는 앞으로 온라인 강의도 개설할 예정이다. 박 대표는 한인 최초로 온라인 부동산 강의 자격증을 소유하고 있다. 박 대표는 “향후 공개수업 등을 통해 수업내용을 일반인들에도 오픈할 것”이라면서 “부동산 에이전트가 되고 싶은 많은 한인들의 관심을 바란다”고 말했다.

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn