Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
홍철호 “가산동 오피스텔 지질조사 생략”.. 시공사는 “검사했다” – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

홍철호 “가산동 오피스텔 지질조사 생략”.. 시공사는 “검사했다”

최근 서울 금천구 가산동의 한 오피스텔 공사현장 인근에서 갑작스러운 지반침하(땅꺼짐) 현상이 발생해 공사현장 옆 아파트 주민들이 긴급 대피하는 소동이 빚어졌다.하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberryapartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale category budongsan imperia garden goldmark city green stars

해당 오피스텔 공사가 지질조사를 안 거쳤다는 주장도 제기된 가운데 향후 경찰 등 수사기관의 대응이 주목된다.

현행 건축법상 구청 등 건축허가권자는 정부가 정하는 대통령령에 따른 주요 건축물의 경우 건축 허가를 하기 전에 지질조사 등을 포함한 ‘건축물 안전영향평가’를 별도 기관에 의뢰해 실시해야 한다. 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구  빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 디티월세 상가  Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung  이에 국토교통부는 지난해 2월 안전영향평가 대상을 정하기 위하여 건축법 시행령을 개정했다.

문제는 그 대상이 ‘16층 이상이면서 연면적이 10만㎡ 이상인 건물’과 ‘층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 초고층 건축물’에만 한정하도록 관련 기준을 수립했다는 점이다. 금천구청은 사고가 난 직후 홍 의원실에 제출한 자료에서 “해당 오피스텔은 16층 이상인 ‘지상 20층· 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래  분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 , 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem지하 3층’ 규모로 설계돼 착공됐지만 연면적이 5만9937㎡로 기준인 10만㎡에 못 미쳐 지질조사 등을 포함한 건축물 안전영향평가를 받지 않았다”고 설명한 것으로 전해졌다.

하지만 오피스텔 공사를 담당한 대우건설 측은 “가산동 공사현장은 깊이 12m, 지하 3층 규모로 굴토심의 등을 거치는 현장”이라며 “지난해 4월에 전문업체를 통한 지질검사를 실시했다”고 해명했다. 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1굴토심의란 깊이 10m 이상 또는 지하 2층 이상 굴착공사 시 실시하게 돼있다. 대우건설 관계자는 “해당 지반조사보고서를 건축심의 단계부터 금천구청에 제출했으며, 이를 바탕으로 공사를 진행해왔다”고 강조했다.

현재 대우건설은 금천구청과 함께 추가 지반침하 위험 등을 파악하기 위한 계측을 수시로 진행하고 있다. 보강공사를 통해 최대한 빠른 시일 내에 주민들 불안을 해소할 수 있도록 최선을 다한다는 방침이다.

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn