Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_SCRIPTS’ - assumed '‘COMPRESS_SCRIPTS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 92

Warning: Use of undefined constant ‘COMPRESS_CSS’ - assumed '‘COMPRESS_CSS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 93

Warning: Use of undefined constant ‘ENFORCE_GZIP’ - assumed '‘ENFORCE_GZIP’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 94

Warning: Use of undefined constant ‘WP_POST_REVISIONS’ - assumed '‘WP_POST_REVISIONS’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cityb357/budongsan.com.vn/wp-config.php on line 95
1순위 청약자격 없다면?…조정지역 미분양 노려볼만 – 하노이 부동산, 아파트 090 215 3639 (한국어) Read more" />

1순위 청약자격 없다면?…조정지역 미분양 노려볼만

지난해 11·3 부동산 대책의 여파로 분양시장이 실수요 위주로 재편되면서 이전에는 완판됐을 법한 단지에서조차 미분양이 발생해 내 집 마련을 계획하는 수요자들의 관심을 끌고 있다. 30일 부동산 업계에 따르면 분양권 전매제한과 1순위 청약 자격이 강화된 청약조정지역 하노이 부동산 내에서 지난해 11∼12월 분양한 대형 건설사의 브랜드 아파트 물량이 여전히 주인을 찾고 있다. 11·3 부동산 대책에 따라 서울 25개 구와 세종시, 부산광역시, 경기도 성남시·과천 등 37개 지역은 청약조정지역으로 지정됐다.

이 지역에서는 세대주가 아니거나 2주택 이상 보유자, 5년 이내 당첨된 적이 있는 경우 1순위 청약 자격 대상에서 배제된다.

가족 중 5년 이내에 다른 주택에 당첨된 적이 있는 경우에도 최대 5년까지 재당첨이 제한되기 때문에 1순위 청약이 까다로워졌다.

그러나 청약조정지역 내 미분양 아파트는 청약통장이 필요 없고 1순위 청약 자격이 제한된 수요자들도 내 집 마련을 할 수 있다. 베트남 부동산 청약조정지역은 대체로 입지 여건이 좋고 생활편의시설이 잘 갖춰져 11·3 부동산 대책이 나오기 이전에는 청약시장에서 높은 경쟁률로 단기간에 완판 행진을 이어온 곳들이 많다.

작년 12월 롯데건설이 서울 동작구 사당2구역에서 분양한 ‘사당 롯데캐슬 골든포레’는 전용면적 49∼97㎡ 959가구 중 562가구가 일반분양 물량인데 이 중 일부가 남아 주인을 기다리고 있다.

대우건설이 서울 서대문구 연희1구역에 짓는 ‘연희파크푸르지오’는 전용면적 59∼112㎡ 396가구 중 288가구가 일반분양 물량인데 여전히 분양이 진행 중이다.

삼성물산이 서초구 잠원동 신반포 18·24차를 재건축하는 ‘래미안 신반포 리오센트’도 저층 가구를 중심으로 일부 미분양 물량이 남았고 GS건설이 양천구 신정동에서 분양한 ‘목동파크자이’에도 소수 물량이 주인을 찾고 있다.

부동산 대책 발표 직전까지만 해도 이러한 청약조정지역 내 단지들은 분양시장에서 좋은 성적을 거뒀다.

금융결제원 자료에 따르면 작년 1월 1일부터 11월 2일까지 청약조정지역 내 아파트 1순위 청약에는 5만2천295가구 모집에 230만7천317명이 몰려 평균 44.12대 1의 경쟁률을 기록했다.

같은 기간 전국 아파트의 1순위 청약경쟁률이 평균 15.05대 1이었던 것을 고려하면 청약조정지역의 경쟁률이 3배가량 높았던 셈이다.

업계 관계자는 “청약조정지역은 부동산 시장을 하노이 아파트 움직였던 인기 지역이어서 시장이 다시 회복세를 보이면 바로 반응을 보일 것”이라며 “까다로워진 청약제도로 1순위 자격에 제한이 많은 만큼 내 집 마련을 계획한다면 청약조정지역의 미분양 아파트를 노려보는 것도 방법”이라고 말했다.

하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 전쥐흥 유로윈도 디케피탈 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 팜흥 팜훙 로열시티 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 다낭시 바딘구 센터 건물 박뜰롐구 디티꺼우여이구 복합 쭝화동 사업 하동구 지역 하이바쯩구 서울 환끼엠구 한국 남뜰롐구 타워 메찌동 빌딩미딩동 뉴타운 떠이호구 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 하이퐁시 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry Goldmark City apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale budongsan imperia garden goldmark city green stars

Recent Posts

Add: Room 230, 2nd Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Mobile: 090 215 3639 (한국어)
Kakao Talk ID: citybds
Email: citybudongsan@gmail.com
하노이 부동산 베트남 부동산 하노이 아파트 오피스 공장 사무실 토지 산업단지 푸꿕섬 공업단지 신도시 빌라 분양 빈홈 시푸차 부동산 114 유로윈도 부동산 시세 골든팰리스 분양 시작 현대힐스테이트 소호 인도지나 오피스탤 만다린 스카이레이크 미딩송다 아파트 시세 원룸 스타시티 매물 탕롱넘버원 비글라세라 임대 더매너 별장 넘버04 경남아파트 타임시티 에고그린디티 쭝화 프로젝트 해변가의 지구 빈홈스 박닌성 고급 전세 부동산 매매 센터 건물 아파트 매매 인도차이나 디티월세 상가 매매 쭝화동 부동산 114 전세 아파트 분양 아파트 분양 정보 부동산 전망 서울 분양 정보 한국 임대 아파트 타워 메찌동 빌딩 미딩동 뉴타운 부동산 실거래 가 분양 시작 탄쑤언구 주택 하이양성 작업장 로얄시티 매매 흥이엔성 타워 창고 스프렌도라 스플렌도라 홈시티 임페리아 가든 골드마크 시티 에코그린 시티 그린 스타 하노이 베스트 부동산 골드마크시티 빈홈가드니아 Binh Xuyen Yen Phong Ciputra Eurowindow Golden Palace Hyundai Hillstate Indochina Mandarin My Dinh Song Da Royal City Star City Thang Long Number One, No.1 The Manor The N04 UDIC Time City Trung Hoa 17T1, 29T1 Apartment Bac Ninh Da Nang Ba Dinh Bac Tu Liem Cau Giay Trung Hoa Ha Dong Hai Ba Trung Hoan Kiem Nam Tu Liem Me Tri Keangnam My Dinh Tay Ho Thanh Xuan Hai Duong Hai Phong Hung Yen Nha Trang Phu Quoc Vinhomes D’Capitale Tran Duy Hung Soho Officetel Vinhomes Sky Lake Pham Hung Keang Nam EcoGreen City Splendora Homecity home city Mulberry apartment office industrial zone flat real estate property project villa rent lease sale vinhomes gardenia category budongsan imperia garden goldmark city green stars
Copyright © 2002 https://budongsan.com.vn